Samenvatting

U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

Voorwaarden

Vuurwerk afsteken

 • U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 10 uur 's morgens en 1 januari 2 uur 's nachts.
 • Op andere tijden is het verboden consumentenvuurwerk af te steken. Alleen geprofessionaliseerde bedrijven mogen dat.

Vuurwerk verkopen

 • Voor de verkoop van vuurwerk heeft u tenminste een vergunning van de gemeente nodig.
 • U mag vuurwerk verkopen op de laatste drie werkdagen van het jaar.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.
 • Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt voldoenaan de eisen gesteld in het Vuurwerkbesluit.

Gang van zaken

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van het vuurwerk dat u wilt verkopen
 • hoeveel vuurwerk u voor verkoop beschikbaar hebt

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Tips

Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen en er kunnen ingredi├źnten in zitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, bijvoorbeeld cadmium. Dit is een giftige, niet afbreekbare stof.
Koop daarom altijd vuurwerk bij een winkelier met een geldige vergunning. Deze winkeliers zijn te herkennen aan een biljet in de etalage met de tekst: Verkoop vuurwerk, roken en open vuur verboden. 

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
 • goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk verkopen.

Heeft u gevonden wat u zocht?