Om de oplopende druk op de zorg en de handhaving te beteugelen, besloot het demissionair kabinet op 19 november 2021 om voor de komende jaarwisseling ('21-'22) een algeheel verbod op consumentenvuurwerk (categorie F2) in te stellen.

Dit betekent dat er dit jaar geen consumentenvuurwerk gekocht of afgestoken mag worden. Er is voor mensen dus geen enkele reden om vuurwerk bij zich te dragen of te vervoeren; bijvoorbeeld in de auto. Reeds gekocht consumentenvuurwerk mag (tot vijf jaar na aanschafdatum en tot een hoeveelheid van 25 kilo) op een koele, droge en niet voor publiek toegankelijke plek (bijvoorbeeld thuis, in de kelder) worden bewaard.

Illegaal vuurwerk

Professioneel vuurwerk, in de volksmond bekend onder de noemer 'illegaal vuurwerk', is voor consumenten te allen tijde verboden. De meest bekende vormen van professioneel/illegaal vuurwerk zijn mortierbommen, lawinepijlen en cobra’s. Consumenten mogen dit vuurwerk nooit aankopen, afsteken, meenemen of opslaan.
Bepalen of vuurwerk 'illegaal' is, is lastig. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Vaak is illegaal vuurwerk ook te zwaar (bevat het te veel kruit). De explosie kan zo krachtig zijn dat het iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.

Meld gevaarlijke situaties

De politie vraagt mensen die weten waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen, om dit te melden. Dit kan zowel telefonisch als digitaal bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). De politie komt dan het vuurwerk beoordelen en zo nodig in beslag nemen. De afhandeling hangt af van de aard en de hoeveelheid vuurwerk.

Wees voorzichtig met vuurwerk en ga het niet zelf vervoeren.

Let op: U kunt geen vuurwerk inleveren bij het politiebureau.