De gemeente heeft in 2020 gewerkt aan het opstellen van een visie om Maassluis ook in de toekomst 'mobiel' te houden. In deze zogenoemde 'mobiliteitsvisie' staat hoe de komende 20 jaar het verkeer veilig en de stad voor iedereen bereikbaar en leefbaar blijft. 

Gaan we bijvoorbeeld nog vaker de auto gebruiken of pakken we meer de fiets, de bus of de metro? Moeten er meer parkeerplaatsen komen? En gaan we meer investeren in duurzame oplossingen zoals een elektrische auto?

Reageer

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de mobiliteitsvisie, kunnen inwoners reageren op de conceptvisie. Vragen of opmerkingen? Stuur dan uiterlijk 26 januari 2021 een reactie naar gemeente@maassluis.nl. Vermeld als onderwerp: Reactie Mobiliteitsvisie.

Samen houden wij Maassluis ook in de toekomst mobiel!