Het college van Maassluis heeft op 27 januari 2015 het voorontwerp bestemmingsplan voor de eerste fase in het plan Sluispolder-West vastgesteld. De eerste fase betreft het gebied met de te slopen blokken G. Gezellestraat 2 t/m 130 (even) en G.A. Brederolaan 37 abc t/m 47 abc (oneven). Het voorontwerp biedt het planologisch (juridisch) kader voor de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (basisschool) met een sportzaal en 34 woningen.

Ter inzage en zienswijze

Geïnteresseerden kunnen dit voorontwerp bestemmingsplan met ingang van 30 januari 2015 gedurende vier weken bekijken in het publiekscentrum in het stadhuis, het wijkkantoor van Maasdelta bij de Hoofdzaak. Bovendien wordt het voorontwerp binnen deze periode besproken met de gebruikelijke partners.

De formele procedure van het Bestemmingsplan Sluispolder-West, fase I zal naar verwachting in maart 2015 starten. Dat is het moment om op het plan te reageren met een zienswijze. Vervolgens zal het plan, waarbij de resultaten van het vooroverleg en eventuele zienswijzen zijn betrokken, aan u worden voorgelegd. Volgens onze planning wordt dit in het derde kwartaal van 2015.