Nederland leeft mee met Oekraïne en het Oekraïense volk. Dat geldt ook voor Maassluis. De Maassluizers leven in het bijzonder mee met de inwoners van zusterstad Berehove (Beregszász). De letters MAASSLUIS aan het water kleuren sinds de start van de oorlog uit solidariteit nog steeds blauw-geel.

De burgemeester: "Maassluis neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft aan de veiligheidsregio toegezegd om zo’n 80 tot 100 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Inmiddels heeft Maassluis de daad bij het woord gevoegd en zijn groepen vluchtelingen opgevangen in de tijdelijke opvanglocatie De Vliet (voorheen een leegstaand seniorencomplex De Vliet in de binnenstad).

Opvangplek De Vliet

In totaal zijn er ongeveer 110 vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen in de Vliet en in gastgezinnen in Maassluis.

Regionale samenwerking

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de regiogemeenten, waaronder Maassluis, werken samen om zich voor te bereiden op de gevolgen die de oorlog in Oekraïne mogelijk heeft voor onze regio. De VRR volgt de situatie op de voet om te kunnen inspelen op de gevolgen voor bijvoorbeeld de gastoevoer, de haven en het transport. Ook worden de digitale risico's, zoals bijvoorbeeld een cyberaanval op belangrijke Nederlandse organisaties en bedrijven, in kaart gebracht. De VRR houdt gemeenten en andere partners wekelijks op de hoogte van de mogelijke gevolgen.

De VRR coördineert daarnaast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In eerste instantie zoekt de regio 2000 opvangplekken voor vluchtelingen uit het oorlogsgebied. Lees het persbericht op de website van de VRR

Zelf vluchtelingen opvangen?

Mensen die bereid zijn Oekraïense vluchtelingen op te vangen of op een andere manier willen meewerken aan de opvang van vluchtelingen kunt u vanaf maandag 7 maart 2022 bellen naar 088-8779003. Meer informatie vind u op de website
Oekraïne - rijnmondveilig.nl.

Vluchtelingen helpen

Op de website van KliK Vrijwilligers vindt u meer informatie over lokale, regionale en landelijke initiatieven voor het bieden van hulp en goederen. Organisaties kunnen hier ook hun initiatieven voor hulp aan vluchtelingen aanmelden.

Meer informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden vluchtelingen Oekraine

Of lees de veelgestelde vragen en antwoorden op Rijnmondveilig.nl.

Ook op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden: Russische inval in Oekraïne