Groots vierden de Oekraïense bewoners van voormalig seniorencomplex De Vliet afgelopen woensdag de Dag van de Onafhankelijkheid met spelen, muziek, dans en traditionele gerechten, zoals speciaal verbroederingsbrood.

Ook werden tijdens de viering de leerlingen en leerkrachten van CBS De Groene Hoek bedankt voor de organisatie van de sponsorloop voor Oekraïne op 21 maart jl., waarbij maar liefst € 9.000 bij elkaar werd gelopen. Burgemeester Edo Haan opende de viering en roemde de warme band die is ontstaan tussen de Oekraïners en de Maassluizers. Hij sprak ook de wens uit dat deze Dag van de Onafhankelijkheid in Oekraïne volgend jaar en de jaren daarna gevierd blijft worden.

*