Samenvatting

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Let op: een schriftelijk verzoek moet uiterlijk 2 weken vóór de verkiezingsdatum bij de gemeente zijn ontvangen.

 • Bij Landelijke Referenda: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Voorwaarden

Iemand machtigen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

 • Voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Gang van zaken

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Machtig dan een andere kiezer. Zo gaat uw stem niet verloren.

 • U machtigt een andere kiezer uit Maassluis door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens geeft u de stempas en een (digitale) kopie van uw ID-bewijs mee aan degene die voor u gaat stemmen.
   
 • Wilt u iemand machtigen in een andere gemeente? Vraag dan een volmachtbewijs aan via de website en houdt uw DigiD bij de hand.
  Degene die u machtigt, kan de machtiging aannemen door tijdens de aanvraag ook in te loggen met zijn/haar DigiD of u laat diegene eerst het aanvraagformulier ondertekenen, waarna u dit formulier tijdens de aanvraag upload. Het aanvraagformulier (Model L8) kunt u hier invullen en printen.

Start de aanvraag voor een volmacht.

Als u naar het stadhuis wilt komen om een volmacht te regelen, moet u eerst een afspraak maken bij het Publiekscentrum.
U kunt digitaal een afspraak maken of bellen met telefoonnummer 14010.

Meenemen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Heeft u gevonden wat u zocht?