De gemeente Rotterdam heeft op 4 september 2023 de definitieve besluiten verleend voor de bouw van een grote windmolen op de Landtong in Rozenburg. Dit betekent dat ontwikkelaar Pondera verder gaat met de ontwikkeling van de windmolen. Het duurt nog wel even voordat de windmolen zal draaien. Volgens de planning zou de windmolen in 2025 de eerste stroom moeten opwekken.

Ontwerpbesluiten

De besluiten voor de bouw van de windmolen volgen op de publicatie van de ontwerpbesluiten die op 19 juni 2023 ter inzage zijn gelegd. Tot 31 juli konden bewoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. In totaal zijn er tien zienswijze ingediend. Deze gingen onder andere over de keuze van de locatie, het uitzicht, veiligheid en de invloed van de windmolen op de omgeving. Het geheel is zorgvuldig beoordeeld en getoetst door de experts van de gemeente Rotterdam, Milieudienst DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat. De conclusie van de experts is dat de aanblik van de Landtong zal veranderen, maar dat er geen aanleiding is om af te zien van het verlenen van de vergunning.  

Vermogen

De windmolen zal een vermogen hebben van 6 tot 8 megawatt, wat genoeg is om ongeveer 5200 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Indienen beroep

Tegen dit definitieve besluit van de gemeente Rotterdam kunnen belanghebbenden een beroep indienen bij de Raad van State, binnen zes weken na de bekendmaking.

Vragen

Voor vragen over de besluiten kunt u mailen naar windparkrozenburg@rotterdam.nl. Voor andere vragen over het project kan u contact opnemen via info@windturbinelandtong.nl.