Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wie worden straks in Maassluis opgevangen?

Het gaat om 50 tot 70 vluchtelingen voor wie op dit moment geen plek is in de asielzoekerscentra (AZC's). Het is zijn officieel erkende asielzoekers die de asielprocedure nog doorlopen.

Wie gaat de opvang beheren?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat de opvang organiseren en beheren.

Wanneer komen de vluchtelingen in onze stad?

De eerste vluchtelingen komen dinsdag 18 januari 2022 naar Maassluis.

Waar ligt de hotelboot?

De beste ligplaats voor het hotelschip is de buitenhaven aan de Govert van Wijnkade (tussen de Elbe en de fietsbrug).

Komt er een vluchtelingenopvang in Maassluis?

De gemeente Maassluis heeft bij het COA aangegeven medewerking te verlenen aan de tijdelijke opvang van 50 tot 70 vluchtelingen. Zij worden naar verwachting 8 weken op een hotelschip ondergebracht.

Hoe komen de vluchtelingen naar Maassluis?

De vluchtelingen komen onder begeleiding van medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar het schip. Zij zorgen ervoor dat dit veilig verloopt.

Waarom krijgen deze vluchtelingen wel een huis en ik/mijn kinderen niet?

Deze tijdelijke opvang gaat om een noodopvang van vluchtelingen die hun asielprocedure nog doorlopen en geen verblijfstatus hebben. Zij hebben geen recht op een woning en zouden normaal in een AZC de uitkomst moeten afwachten. De vluchtelingen krijgen geen huis in Maassluis, maar worden tijdelijk opgevangen op een schip in afwachting van een plek in bestaande asielzoekerscentra. De opvang in Maassluis duurt in principe 8 weken.

Waarom is er een probleem met de opvang van vluchtelingen?

De opvang voor asielzoekers bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op dit moment vol. Er zijn daar te weinig plekken, te veel instroom en te veel plekken in de asielzoekerscentra (AZC's) worden nog gebruikt voor statushouders. Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te mogen blijven. In een AZC wachten zij op een permanente woning in Nederland. Mede daarom is er nu een nijpend tekort aan opvangplekken.

Wat doet de gemeente Maassluis om de Rijksoverheid te helpen bij de opvang van vluchtelingen?

Maassluis biedt net als andere gemeenten in de regio een ligplaats aan zodat het COA op een hotelschip tijdelijke extra opvangplaatsen voor vluchtelingen kan realiseren. Hiermee helpt de gemeente Maassluis de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen.
Als alle gemeenten doen wat Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Ridderkerk, Goeree-Overflakkee, Rotterdam, Hellevoetsluis en anderen doen bieden we samen met ieder een relatief kleine bijdrage, een grote bijdrage leveren aan dit nationale probleem. Op die manier voorkomen we de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang.

Waarom kiezen gemeenten ervoor om bij te dragen aan de oplossing van het huidige probleem met de opvang van vluchtelingen?

Het COA heeft nu een heel groot tijdelijk probleem. Met het tijdelijk opvangen van vluchtelingen, helpen gemeenten dit probleem op te lossen. Gemeenten willen hiermee voorkomen dat straks, net als in 2015, vluchtelingen in sporthallen moeten verblijven of zelfs in tenten. Door de handen ineen te slaan, kunnen de gemeentes het probleem kleinschaliger oplossen. Dat is eenvoudiger te realiseren.

Hoe wordt de extra opvang gedaan?

In Maassluis komt de extra opvang van vluchtelingen in de vorm van een hotelschip. Dit schip ligt in de buitenhaven aan de Govert van Wijnkade. Dat is de beste plek om aan te meren.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar Maassluis?

Het gaat om 50 tot 70 personen die in principe 8 weken in Maassluis blijven.

Hoe lang blijft deze tijdelijk opvang in Maassluis?

Met het COA is afgesproken dat de opvang van vluchtelingen 8 weken duurt.

Wat doen de vluchtelingen overdag?

Samen met het COA zorgt de gemeente voor zoveel mogelijk zinvolle dagbesteding voor de vluchtelingen. De vluchtelingen voeren gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich voor met programma's en/of vrijwilligerswerk voor op de toekomst. Dat kan zowel op als buiten het schip zijn. Met organisaties en partijen uit de stad en de regio worden activiteiten opgezet om het verblijf voor de vluchtelingen goed in te vullen.

Mensen die ideeën hebben voor een tijdsbesteding voor de vluchtelingen, kunnen contact opnemen met de gemeente via noodopvangvluchtelingen@maassluis.nl

Mogen de vluchtelingen van het schip en in de stad in lopen?

Ja, de mensen die in de opvang verblijven, mogen gewoon van het schip af en zich net als ieder ander vrij bewegen. Als de vluchtelingen naar het schip komen, informeert het COA hen over de huisregels van de opvang en over de regels die in Nederland en Maassluis voor iedereen gelden.
 

Is er beveiliging op het schip?

Ja, er is 24 uur per dag en 7 dagen per week beveiliging op het schip. Deze beveiliging heeft, als dat nodig is, contact met de politie.

Zijn er gezondheidsrisico’s rond vluchtelingen?

In de noodopvang wordt zorg geregeld als dat nodig is. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
 

Zijn de vluchtelingen gevaccineerd of getest op corona?

De vluchtelingen moeten zich aan dezelfde regels houden als anderen. Zo moeten zij zich bij klachten laten testen. De gemeente werkt nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD gaat de asielzoekers voorlichten over coronavaccinaties en zorgt voor momenten dat zij zich kunnen laten vaccineren.

Hoe kan ik de vluchtelingen helpen?

Wilt u als vrijwilliger op één of andere wijze bijdragen aan de opvang van vluchtelingen? Heeft u bijvoorbeeld ideeën voor een zinvolle tijdsbesteding? Stuurt u dan een e-mail naar: noodopvangvluchtelingen@maassluis.nl.