Veelgestelde vragen en antwoorden over afval

Worden de groene en grijze minicontainers nog volgens schema geleegd?

Ja, Stadsbedrijf haalt het huisvuil volgens het normale schema op. Omdat gewerkt wordt met een minimale bezetting, kan het voorkomen dat minicontainers niet op de geplande dag worden geleegd. Laat de minicontainers dan buiten staan, zij worden zo snel mogelijk alsnog geleegd.

Kan ik grofvuil nog naar de milieustraat brengen?

Ja, de milieustraat aan Heldringstraat 6 in Maassluis is sinds 26 mei 2020 open. Als u grofvuil wilt brengen, moet u vooraf een afspraak maken. Lees meer op Milieustraat.

Het is ook beperkt mogelijk om op afspraak grofvuil te laten ophalen. Maak hiervoor een digitale afspraak. Het dringende verzoek is om met terughoudendheid gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bied grofvuil alleen aan als het echt nodig is! Bewaar deze spullen anders nog even thuis.

Bruikbare spullen kunt u mogelijk aanbieden bij een kringloopwinkel. Kijk daarvoor op de website van de betreffende kringloopwinkel.

Kan ik een afspraak maken om grofvuil of oude meubels te laten ophalen door het Stadsbedrijf?

Het is beperkt mogelijk om op afspraak grofvuil te laten ophalen. Maak hiervoor een digitale afspraak. Het dringende verzoek is om met terughoudendheid gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bied grofvuil alleen aan als het echt nodig is! Bewaar deze spullen anders nog even thuis.

Bruikbare spullen kunt u mogelijk aanbieden bij een kringloopwinkel. Kijk daarvoor op de website van de betreffende kringloopwinkel.

Ik ga verhuizen en moet mijn huis leeg opleveren. Waar kan ik heen met de overtollige spullen?

Voor uw oude meubels en andere huisraad kunt u een container huren bij een particulier afvalinzamelingsbedrijf. Bruikbare spullen kunt u mogelijk aanbieden bij een kringloopwinkel. Kijk daarvoor op de website van de betreffende kringloopwinkel.

De milieustraat aan Heldringstraat 6 in Maassluis is sinds 26 mei 2020 ook weer open. Als u grofvuil wilt brengen, moet u vooraf een afspraak maken. Lees meer op Milieustraat.

Het beperkt mogelijk om op afspraak door Stadsbedrijf grofvuil te laten ophalen. Maak hiervoor een digitale afspraak. Het dringende verzoek is om met terughoudendheid gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bied grofvuil alleen aan bij Stadsbedrijf als het echt nodig is!

Ik ben mijn huis aan het verbouwen. Waar laat ik het bouwafval/bouwpuin?

De milieustraat aan Heldringstraat 6 in Maassluis is sinds 26 mei 2020 weer open. Als u grofvuil wilt brengen, moet u vooraf een afspraak maken. Lees meer op Milieustraat.

Voor een verbouwing kunt u ook een container huren bij een particulier afvalinzamelingsbedrijf.
Heeft u minder dan 1 m3 bouwpuin dan kunt u ook een BigBag bij een bouwmarkt aanschaffen. De maximaal 1 m3 bouwpuin kunt u dan op afroep laten ophalen door een particulier afvalinzamelingsbedrijf.

Ik ben mijn tuin aan het opruimen. Waar laat ik het tuinafval?

Snoei- en groenafval kunt u in uw groene minicontainer kwijt. Voor het overige tuinafval is het beperkt mogelijk dit op afspraak te laten ophalen door Stadsbedrijf. Maak hiervoor een digitale afspraak. Het dringende verzoek is om met terughoudendheid gebruik te maken van deze mogelijkheid.

De milieustraat aan Heldringstraat 6 in Maassluis is sinds 26 mei 2020 ook weer open. Als u grofvuil wilt brengen, moet u vooraf een afspraak maken. Lees meer op Milieustraat

Worden de glascontainers en de containers voor papier en plastic bij winkelcentra nog geleegd?

Ja, de containers in de milieuparken worden regelmatig geleegd.

Wordt het oud papier aan huis opgehaald?

De maandelijkse inzameling van oud papier en karton door verenigingen in Maassluisis is sinds juni 2020 weer gestart. U kunt papier en karton eventueel ook zelf wegbrengen naar een papiercontainer bij de inzamelende verenigingen of naar een papiercontainer langs de openbare weg. Deze zijn onder meer te vinden in de milieuparken bij de winkelcentra.

Worden de textielcontainers geleegd?

Ja, de containers voor textiel worden nog steeds geleegd.

Worden de prullenbakken op straat geleegd?

Ja, Stadsbedrijf leegt de prullenbakken op straat regelmatig.


Houd afstand!

Stadsbedrijf probeert ondanks de coronamaatregelen Maassluis zo goed mogelijk schoon te houden. Daarbij doen wij op de inwoners van Maassluis ook een dringend beroep om afstand (minimaal 1,5 meter) te houden van de medewerkers van Stadsbedrijf. Dit voor de gezondheid van onze medewerkers maar ook voor uzelf en andere Maassluizers. Samen houden we de stad gezond, schoon, heel en veilig.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de algemene dienstverlening

Wat zijn de openingstijden van het stadhuis?

Het stadhuis blijft zoveel mogelijk gesloten en is alleen te bezoeken tussen 8.00 en 12.30 uur als u een digitale afspraak heeft gemaakt. Het ophalen van rijbewijzen en reisdocumenten kan zonder afspraak tussen 8.00 en 16.00 uur. 

Wanneer is de gemeente telefonisch bereikbaar?

De gemeente is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur via nummer 14 010.

Kan mijn huwelijk doorgaan?

Geplande huwelijken op het stadhuis gaan door. Hierbij mogen maximaal 13 gasten (inclusief getuigen) aanwezig zijn en alle aanwezigen moeten voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar houden.

Gaan uitvaarten in Maassluis door?

Ja, uitvaartplechtigheden op de begraafplaatsen en het crematorium in de gemeente Maassluis gaan door. Sinds 1 juli worden maximaal 40 personen per uitvaart toegelaten.

Zijn de begraafplaatsen nog open voor bezoekers?

De begraafplaatsen in Maassluis zijn geopend voor bezoekers. Hier gelden dezelfde regels als overal in Nederland. Dat betekent dat u minimaal 1,5 meter afstand van andere bezoekers moet houden en dat geen groepsvorming (niet meer dan 3 mensen bij elkaar) ontstaat.

Veelgestelde vragen en antwoorden voor ondernemers en zzp'ers

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus acute financiële problemen hebben, kunnen de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier. Zie ook www.stroomopwaarts.nl/corona.

Actuele informatie voor ondernemers en zzp'ers is ook te vinden op de website van het RBZ in Rotterdam. Maar voor de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) moeten ondernemers en zzp'ers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zich dus wenden tot Stroomopwaarts. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen en antwoorden voor werkgevers en ondernemers en over de financiële maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. Zie ook Informatie voor ondernemers en bedrijven over het coronavirus.

Kan ik als ondernemer uitstel krijgen van lokale lasten?

Ja, de gemeente de volgende mogelijkheden:

  • Bedrijven kunnen de betaling van de belasting spreiden door de gemeente te machtigen om de belasting in maximaal 10 maandelijkse termijnen te incasseren. Het betalen van de termijnen start vanaf het moment van de aanvraag.
  • Bedrijven die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling aanvragen. Uitstel van betaling wordt verstrekt tot 1 oktober 2020. Wie uitstel van betaling wil, kan het digitale formulier invullen bij het product Belastingen, betalingsregeling.. Rond 1 oktober 2020 bekijkt het college van B en W of de uitstelregeling wordt verlengd.

Als u een verzoek tot uitstel van betaling of kwijtschelding indient, kan de gemeente u per telefoon of e-mail om meer informatie vragen.

Waar kan ik terecht als ondernemer of zzp'er in financiële nood?

Maassluise ondernemers in financiële nood door de coronamaatregelen kunnen terecht bij Stroomopwaarts. Zij kunnen versneld een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier.

Waar kan ik een aanvraag doen voor de Tozo-regeling of hierover meer informatie krijgen?

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus acute financiële problemen hebben, kunnen de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier. Zie ook www.stroomopwaarts.nl/corona.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de noodverordening en veiligheid

Heeft u vragen over de vastgestelde noodverordening en wat de maatregelen precies betekenen voor groepsvorming, evenementen en bijvoorbeeld recreatief verblijf in Rotterdam-Rijnmond? Op de website RijnmondVeilig vindt u de antwoorden op veel dan deze vragen.

Het uitgangspunt is eenvoudig: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Veelgestelde vragen over de aanpak van de coronacrisis in Nederland

Lees op de website van de Rijksoverheid de vragen en antwoorden over de landelijke maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus (landelijk)

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzichtspagina naar de vragen en antwoorden over het coronavirus. Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.