Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Bekijk hieronder de informatie.

  Hoe kunt u stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021?

  Om het risico op verspreiding van Covid-19 klein te houden, worden een aantal extra maatregelen getroffen:

  • een aantal stembureaus gaat al op maandag 15 en dinsdag 16 maart open;
  • kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen;
  • het aantal volmachten wat iemand mag aannemen is verhoogd van 2 naar 3.
  • Op de stembureaus worden extra voorzieningen aangebracht, zoals looproutes, spatschermen en ontsmettingsmiddelen. Ook is er iemand aanwezig die erop toeziet dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd.

  Onderstaande infographic laat zien op welke manieren u tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2021 kunt stemmen. Vergroot of download de afbeelding door erop te klikken.

  Vergroot of download de afbeelding door erop te klikken.

  Wie mag stemmen?

  U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing als u:

  • op 17 maart 2021 (dag van de verkiezing) 18 jaar of ouder bent;
  • op 1 februari 2021 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.

  Stempas

  Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Neem deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een geldig identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kan u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

  Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Vanwege de coronapandemie is het niet wenselijk dat bij stembureaus extra drukte ontstaat omdat kiezers naar een ander stembureau gaan dan het dichtstbijzijnde. Voor deze verkiezing geldt dan ook het dringende advies om zoveel als mogelijk naar het stembureau te gaan dat op de stempas is vermeld.

  Stembureaulocaties. Waar kunt u stemmen?

  Vanwege corona worden extra maatregelen genomen in de stembureaus. Er worden extra voorzieningen aangebracht, zoals looproutes, spatschermen en ontsmettingsmiddelen. Ook is er iemand aanwezig die erop toeziet dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd.


  Stembureaus geopend op 15 en 16 maart 2021

  Kiezers die een verhoogd gezondheidsrisico lopen vanwege het coronavirus kunnen al op maandag 15 en dinsdag 16 maart in twee stembureaus vervroegd stemmen. Deze stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

  Nummer Naam Adres Postcode  
  1 Ontmoetingscentrum De Vliet Arthur van Schendelstraat 25 3141 AS
  ""
  2 Ontmoetingscentrum De Vloot De Vloot 66 3144 PC
  ""


  Stembureaus geopend op 17 maart 2021

  De stembureaus zijn op 17 maart 2021 geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

  Nummer Naam Adres Postcode  
  1 Stadhuis Koningshoek 93.050 3144 BA
  ""
  2 Stroomopwaarts Industrieweg 106 3144 CH
  ""
  3 Het Witte Kerkje Constantijn Huygensstraat 1 3141 TA
  ""
  4 Kerkgebouw De Ark Rembrandtlaan 2 3141 HH
  ""
  5 Restaurant De Ridderhof Sportlaan 2 3141 XN  
  6 Maranatha-kerk G.A. Brederolaan 49 3141 CC
  ""
  7 Ontmoetingscentrum De Vliet Arthur van Schendelstraat 25 3141 AS
  ""
  8 Immanuëlkerk Lange Boonestraat 5 3142 CC
  ""
  9 Olympiahal Rozenlaan 2 3142 NN
  ""
  10 Ontmoetingscentrum De Vloot De Vloot 66 3144 PC
  ""
  11 Theater Koningshof Uiverlaan 20 3145 XN
  ""
  12 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ingang Koekoekstraat 3145 AG
  ""
  13 InBlik (gebouw St. Welzijn E25) De Vloot 208 3144 PK
  ""
  14 Wethouder Smithal (hal 1) Westeinde 96 3146 BZ
  ""
  15 Wethouder Smithal (hal 2) Westeinde 96 3146 BZ
  ""
  16 Atletiek Vereniging Waterweg Dr. Albert Schweitzerdreef 471 3146 TA
  ""

  Afgiftepunt briefstemmen 10 tot en met 17 maart 2021

  Het afgiftepunt voor het briefstemmen is het stadhuis van de gemeente Maassluis. Afgeven van briefstemmen kan vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart, van 8.00 tot 17.00 uur. En op woensdag 17 maart kan dit van 7.30 tot 21.00 uur.

  Nummer Naam Adres Postcode  
  1 Stadhuis Koningshoek 93.050 3144 BA
  ""

  Kaart stembureaulocaties 

  Stemmen binnen heel Nederland met de kiezerspas

  Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in de oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op 1 februari 2021 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar iemand moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. De kiezer kan ook een kiezerspas aanvragen via Verkiezingen, aanvraag kiezerspas.  

  Met de kiezerspas kunt u stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: heel Nederland dus. In geval van een verhuizing, kunt u met de kiezerspas dus ook in de nieuwe gemeente stemmen. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen. Dat kan via de achterkant van de stempas.

  Vervangende stempas

  Als u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas verloren, dan kan u bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woonde een nieuwe stempas aanvragen. U kunt digitaal een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente Maassluis. Houdt uw DigiD bij de hand.
  Een digitale aanvraag moet de gemeente uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen.

  Een mondelinge aanvraag kan uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 17.00 uur worden ingediend bij het publiekscentrum in het stadhuis. Maak hiervoor digitaal een afspraakBij de aanvraag moet een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

  Stemmen per brief

  Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kunnen kiezers van 70 jaar en ouder ook per brief stemmen. Daarvoor hoeft u niet naar het stembureau. Ook is het niet nodig om een andere kiezer te machtigen om te gaan stemmen. Als u 70-plusser bent, krijgt u dus, naast de stempas, ook een briefstembiljet thuisgestuurd met uitleg, uiterlijk 1 week voor de verkiezing. 
  Het afgiftepunt voor het briefstemmen is het stadhuis van de gemeente Maassluis, Koningshoek 93.050. Afgeven kan vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 08.00 tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart kan dit van 07.30 tot 21.00 uur. Ook is het mogelijk om de briefstem per post naar het briefstembureau van de gemeente te sturen.

  Stemmen per volmacht

  Tijdens ‘normale’ verkiezingen mag iemand namens maximaal twee andere personen stemmen. Voor de komende verkiezingen is het aantal volmachten verhoogd naar drie.

  U kunt een volmacht digitaal aanvragen via Verkiezingen, een ander machtigen

  U kunt ook naar het stadhuis komen om een volmacht te regelen

  Vervroegd stemmen

  Kiezers die in verband met corona een verhoogd gezondheidsrisico lopen (o.a. kiezers van 70 jaar en ouder), kunnen al op maandag 15 of dinsdag 16 maart 2021 stemmen. De gemeente Maassluis opent op deze dagen twee stembureaus: Ontmoetingscentrum De Vloot aan de De Vloot 66 en Ontmoetingscentrum De Vliet aan de Arthur van Schendelstraat 25. Beide stembureaus zijn ook op die dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

  Heeft u gevonden wat u zocht?