Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Bekijk hieronder de informatie.

  Hoe kunt u stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021?

  Om het risico op verspreiding van Covid-19 klein te houden, worden een aantal extra maatregelen getroffen:

  • een aantal stembureaus gaat al op maandag 15 en dinsdag 16 maart open;
  • kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen;
  • het aantal volmachten wat iemand mag aannemen is verhoogd van 2 naar 3.
  • Op de stembureaus worden extra voorzieningen aangebracht, zoals looproutes, spatschermen en ontsmettingsmiddelen. Ook is er iemand aanwezig die erop toeziet dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd.

  Onderstaande infographic laat zien op welke manieren u tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2021 kunt stemmen. Vergroot of download de afbeelding door erop te klikken.

  Vergroot of download de afbeelding door erop te klikken.

  Wie mag stemmen?

  U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing als u:

  • op 17 maart 2021 (dag van de verkiezing) 18 jaar of ouder bent;
  • op 1 februari 2021 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.

  Stempas

  Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Neem deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een geldig identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kan u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

  Stembureau

  Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Vanwege de coronapandemie is het niet wenselijk dat bij stembureaus extra drukte ontstaat omdat kiezers naar een ander stembureau gaan dan het dichtstbijzijnde. Voor deze verkiezing geldt dan ook het dringende advies om zoveel als mogelijk naar het stembureau te gaan dat op de stempas is vermeld.

  Stembureaulocaties. Waar kunt u stemmen?

  Vanwege corona worden extra maatregelen genomen in de stembureaus. Er worden extra voorzieningen aangebracht, zoals looproutes, spatschermen en ontsmettingsmiddelen. Ook is er iemand aanwezig die erop toeziet dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd.


  Stembureaus geopend op 17 maart 2021

  De stembureaus zijn op 17 maart 2021 geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

  Nummer Naam Adres Postcode  
  1 Stadhuis Koningshoek 93.050 3144 BA
  ""
  2 Stroomopwaarts Industrieweg 106 3144 CH
  ""
  3 Het Witte Kerkje Constantijn Huygensstraat 1 3141 TA
  ""
  4 Kerkgebouw De Ark Rembrandtlaan 2 3141 HH
  ""
  5 Restaurant De Ridderhof Sportlaan 2 3141 XN  
  6 Maranatha-kerk G.A. Brederolaan 49 3141 CC
  ""
  7 Ontmoetingscentrum De Vliet Arthur van Schendelstraat 25 3141 AS
  ""
  8 Immanuëlkerk Lange Boonestraat 5 3142 CC
  ""
  9 Olympiahal Rozenlaan 2 3142 NN
  ""
  10 Ontmoetingscentrum De Vloot De Vloot 66 3144 PC
  ""
  11 Theater Koningshof Uiverlaan 20 3145 XN
  ""
  12 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ingang Koekoekstraat 3145 AG
  ""
  13 InBlik (gebouw St. Welzijn E25) De Vloot 208 3144 PK
  ""
  14 Wethouder Smithal (hal 1) Westeinde 96 3146 BZ
  ""
  15 Wethouder Smithal (hal 2) Westeinde 96 3146 BZ
  ""
  16 Atletiek Vereniging Waterweg Dr. Albert Schweitzerdreef 471 3146 TA
  ""

  Afgiftepunt briefstemmen 10 tot en met 17 maart 2021

  Het afgiftepunt voor het briefstemmen is het stadhuis van de gemeente Maassluis. Afgeven van briefstemmen kan vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart, van 8.00 tot 17.00 uur. En op woensdag 17 maart kan dit van 7.30 tot 21.00 uur.

  Nummer Naam Adres Postcode  
  1 Stadhuis Koningshoek 93.050 3144 BA
  ""

  Kaart stembureaulocaties 

  Stemmen binnen heel Nederland met de kiezerspas

  Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in de oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op 1 februari 2021 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar iemand moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. De kiezer kan ook een kiezerspas aanvragen via Verkiezingen, aanvraag kiezerspas.  

  Met de kiezerspas kunt u stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: heel Nederland dus. In geval van een verhuizing, kunt u met de kiezerspas dus ook in de nieuwe gemeente stemmen. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen. Dat kan via de achterkant van de stempas.

  Vervangende stempas

  Als u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas verloren, dan kan u bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woonde een nieuwe stempas aanvragen. U kunt digitaal een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente Maassluis. Houdt uw DigiD bij de hand.
  Een digitale aanvraag moet de gemeente uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen.

  Een mondelinge aanvraag kan uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 17.00 uur worden ingediend bij het publiekscentrum in het stadhuis. Maak hiervoor digitaal een afspraakBij de aanvraag moet een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

  Stemmen per brief

  Hoe werkt het?

  Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan hoeft u zelf niets aan te vragen. U ontvangt automatisch per post alles wat u nodig heeft voor stemmen per brief:

  • Briefstembiljet
  • Envelop met adres
  • Envelop zonder adres
  • Stempluspas
  • Uitleg over stemmen per brief

  Voor de veiligheid ontvangt u de documenten in 2 keer:

  • U ontvangt uiterlijk 3 maart de stempluspas.
  • U ontvangt uiterlijk 11 maart de andere documenten.

  U bepaalt zelf hoe u stemt

  U bent niet verplicht om per brief te stemmen. U kunt op 17 maart gewoon naar het stembureau, óf iemand machtigen om namens u te stemmen. En op maandag en dinsdag 15 en 16 maart zijn in Maassluis twee stembureaus geopend speciaal voor kiezers van 70 jaar of ouder. Dit zijn de stembureaus in ontmoetingscentra De Vliet en De Vloot.

  Zo kunt u per brief stemmen

  • Stap 1: maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur. Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. Plak nu de envelop dicht. Let op: uw stem wordt niet meegeteld als het briefstembiljet niet in deze envelop zit.
  • Stap 2: Eerder ontving u uw stempluspas. Pak de stempluspas erbij. Zet uw handtekening op de stempluspas.
  • Stap 3: Wat stopt u in de retour envelop? De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet EN de stempluspas waarop uw handtekening staat. 

  Waar kunt u de retourenvelop afgeven of versturen?

  1. Verstuur uw retourenvelop vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post óf
  2. Lever de retourenvelop in bij het afgiftepunt in het stadhuis, Koningshoek 93.050 in Maassluis. U kunt hier uw briefstem inleveren van 10 tot en met 12 maart 2021 en op 15 en 16 maart 2021 van 8.00 tot 17.00 uur. En op 17 maart 2021 is het afgiftepunt geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

  Telefonische informatielijn

  Heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn. De telefonische hulplijn is te bereiken via 0800 – 1351 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur).

  Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alle documenten ontvangen? Vraag deze aan via de website of neem contact op met de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 12 maart.

    

   Stemmen per volmacht

   Tijdens ‘normale’ verkiezingen mag iemand namens maximaal twee andere personen stemmen. Voor de komende verkiezingen is het aantal volmachten verhoogd naar drie.

   U kunt een volmacht digitaal aanvragen via Verkiezingen, een ander machtigen

   U kunt ook naar het stadhuis komen om een volmacht te regelen

   Vervroegd stemmen

   Kiezers die in verband met corona een verhoogd gezondheidsrisico lopen (o.a. kiezers van 70 jaar en ouder), kunnen al op maandag 15 of dinsdag 16 maart 2021 stemmen. De gemeente Maassluis opent op deze dagen twee stembureaus: Ontmoetingscentrum De Vloot aan de De Vloot 66 en Ontmoetingscentrum De Vliet aan de Arthur van Schendelstraat 25. Beide stembureaus zijn ook op die dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

   Openbare kennisgeving: vooropenen briefstemmen en tellen stemmen

   Vooropenen briefstemmen en tellen

   De burgemeester maakt bekend dat de 1e vooropening van de ontvangen briefstemmen in de gemeente Maassluis plaatsvindt op maandag 15 maart 2021 vanaf 9.00 uur in het stadhuis, Koningshoek 93050.
   De 2e vooropening van briefstemmen vindt plaats op woensdag 17 maart 2021 vanaf 9.00 uur ook in het stadhuis. Aansluitend zal dit briefstembureau alle ontvangen briefstemmen gaan tellen. Het bekendmaken van de uitslag van deze telling vindt plaats op 17 maart 2021 om 21.00 uur in het stadhuis.
   Briefstemmen die op woensdag 17 maart 2021 worden afgegeven bij de gemeente zullen om 21.00 uur voorgeopend worden en geteld. Dit gebeurt ook op het stadhuis.

   Tellen stemmen (vroeg)stembureaus

   Daarnaast maakt de burgemeester dat de telling van de stemmen van:

   • Stembureau 17 Ontmoetingscentrum De Vliet van maandag 15 maart 2021 plaats vindt op woensdag 17 maart 2021 om 9.00 uur in het stadhuis van Maassluis, Koningshoek 93050;
   • Stembureau 18 Ontmoetingscentrum De Vloot van maandag 15 maart 2021 plaats vindt op woensdag 17 maart 2021 om 9.00 uur in het stadhuis van Maassluis, Koningshoek 93050;
   • Stembureau 19 Ontmoetingscentrum De Vliet van dinsdag 16 maart 2021 plaats vindt op woensdag 17 maart 2021 om14.00 uur in het stadhuis van Maassluis, Koningshoek 93050;
   • Stembureau 20 Ontmoetingscentrum De Vloot van dinsdag 16 maart 2021 plaats vindt op woensdag 17 maart 2021 om14.00 uur in het stadhuis van Maassluis, Koningshoek 93050.

   Openbaar

   Het tellen van stemmen bij een stembureau en de vooropening van briefstemmen zijn openbaar. Uiteraard dient iedereen de COVID 19-maatregelen in acht te nemen, zoals het dragen van een mondmasker.

   Heeft u gevonden wat u zocht?