Mkb-ondernemingen waarbij de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn, kunnen binnenkort met terugwerkende kracht een tegemoetkoming in de energiekosten aanvragen.

Deze Tegemoetkoming EnergieKosten energie-intensief mkb (TEK) kan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 worden aangevraagd. De datum dat u de TEK kunt aanvragen (in het eerste kwartaal van 2023) wordt binnenkort bekendgemaakt(externe link) door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verbruik en omzet

Om te controleren of mkb-ondernemingen in aanmerking komen voor de TEK wordt gekeken naar het standaard gas- en elektriciteitsverbruik per jaar (peildatum: 1 januari 2023) en de jaaromzet van de onderneming in 2022. Voor de TEK wordt gerekend met de gemiddelde prijs voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022. Deze ‘modelprijs’ wordt in januari 2023 bekendgemaakt.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie over deze subsidie en de hoogte ervan op www.rvo.nl/tek(externe link). Vragen kunt u stellen via de livechat of telefoonnummer 088-0424242.

Foto: www.rvo.nl(externe link)