De Lijndraaiersbrug in het centrum wordt gerenoveerd. Om de overlast door de werkzaamheden aan de brug te beperken, ligt er een tijdelijke brug over de Noordvliet. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen tot het voorjaar van 2022 daarom gewoon gebruikmaken van de P.C. Hooftlaan.

Eerder was de planning om de Lijndraaiersbrug nog voor het einde van het jaar terug te plaatsen. Een groot aantal winkeliers uit de omgeving hebben echter gevraagd dit uit te stellen. Het college van B en W heeft besloten tegemoet te komen aan dit verzoek. De brugdelen keren nu in het voorjaar van 2022 terug op hun plaats aan de P.C. Hooftlaan. Precieze data voor het terugplaatsen worden in december 2021 bekend. Voor scheepvaart blijft de brug afgesloten tot het voorjaar van 2022.

Nieuwe verkeerssituatie

De gemeente is de verkeerssituatie bij de P.C. Hooftlaan en de tijdelijke noodbrug aan het evalueren. In december 2021 volgt informatie over de precieze wijzigingen in de verkeerssituatie.

Kijk voor meer informatie op:

Renovatie Lijndraaiersbrug