Zoals bekend heeft de gemeente Maassluis onlangs een systeem aangeschaft om bezoekersaantallen in de stad te kunnen meten. Op 29 april 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekendgemaakt een boete aan de gemeente Enschede op te leggen voor wifitracking in de binnenstad. De AP is van mening dat de gemeente zonder grondslag indirecte persoonsgegevens heeft verwerkt van gebruikers van mobiele apparaten waarop de wifi stond ingeschakeld.

De uitspraak van de AP - waarin wordt gesteld dat mensen in Enschede werden 'gevolgd' op basis van wifi-signalen - is gebaseerd op zeer hypothetische situaties en aannames, niet op situaties die feitelijk hebben plaatsgevonden. Met de telmethode van Bureau RMC worden mensen geteld en niet gevolgd. Identificatie van individuen aan de hand van de verwerkte data uit de anonieme wifimeting is niet mogelijk.

Andere telmethode

Het is belangrijk om te vermelden dat de AP onderzoek in Enschede heeft gedaan naar een oude telmethode die sinds vorig jaar niet meer bestaat en dus niet vergelijkbaar is met het systeem dat we in Maassluis willen gaan gebruiken. De situatie waarin mensen theoretisch gezien kunnen worden 'gevolgd' door een MAC-adres te combineren met een direct persoonsgegeven, is onmogelijk gemaakt doordat telgegevens nu versleuteld worden en korter dan 24 uur worden opgeslagen. Hiermee voldoet de huidige methode aan de door de AP geschetste kaders. 

Privacy

Op dit moment wordt door de gemeente uitgezocht in hoeverre het tellen van mensen via wifitracking zoals de gemeente Maassluis dat wil gaan doen, houdbaar is binnen de privacy wetgeving. Mocht de privacy in het geding zijn dan zal de gemeente naar alternatieve mogelijkheden kijken om bezoekersaantallen in kaart te brengen.