Op 22 november 2023 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, en in een gemeente staan ingeschreven, kunnen aanvragen per brief te stemmen. Dat gaat via gemeente Den Haag.

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Er zijn 2 mogelijkheden om te stemmen voor een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld werk of studie.

  1. De kiezer kan ervoor kiezen om te stemmen via een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor (model L 8) verloopt via de eigen gemeente. 
  2. De andere mogelijkheid die de kiezer heeft, is om zelf te stemmen per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer doet een aanvraag bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M 3) op de website van de gemeente Den Haag. De kiezer moet ervoor zorgen dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is.