Wat is het?

De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd gaat worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden:

  • hoogbouw of laagbouw
  • woonruimten of kantoorruimten
  • vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursector

Een stedenbouwkundig plan is onderdeel van een bestemmingsplan.

Ook bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. 

De gemeente maakt (in samenwerking met ontwikkelende partijen) stedenbouwkundige plannen. Een dergelijk plan is de ruimtelijke weergave van een project en toont o.a. de contouren en hoogte van de geplande bebouwing, de inrichting van het openbaar gebied en het groen aan. Ook zijn in een stedenbouwkundig plan de straatprofielen gedefinieerd, parkeerplaatsen aangegeven en is duidelijk wat openbaar en privé is.  Stedenbouwkundige plannen worden gemaakt op basis van de visie die de gemeente heeft en het bestemmingsplan. 

Wat moet ik doen?

De stedenbouwkundige plannen kunt u, op verzoek, bij het Publiekscentrum inzien.

Heeft u gevonden wat u zocht?