Samenvatting

Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. Op deze wijze kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van het openbaar gebied binnen de gemeente.

De gemeente maakt (in samenwerking met ontwikkelende partijen) stedenbouwkundige plannen. Een dergelijk plan is de ruimtelijke weergave van een project en toont o.a. de contouren en hoogte van de geplande bebouwing, de inrichting van het openbaar gebied en het groen aan. Ook zijn in een stedenbouwkundig plan de straatprofielen gedefinieerd, parkeerplaatsen aangegeven en is duidelijk wat openbaar en privé is.  
Stedenbouwkundige plannen worden gemaakt op basis van de visie die de gemeente heeft en het bestemmingsplan. 

Gang van zaken

De stedenbouwkundige plannen kunt u op verzoek, bij het publiekscentrum inzien.

Achtergrond

De gemeente maakt voor de inrichting van bebouwde (of te bebouwen) gebieden een stedenbouwkundig plan. In dit plan geeft de gemeente de contouren van de geplande bebouwing aan. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimtes, vrije sectorwoningen en woningen in de sociale huursector. De gemeente legt deze plannen als bestuurlijke voornemens voor aan het bestuur.

Heeft u gevonden wat u zocht?