Kunst en cultuurinstellingen

Culturele Raad Maassluis

De Culturele Raad Maassluis (CRM) is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De CRM verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd. Ook voert de CRM culturele activiteiten uit of bevordert of initieert deze. Hierbij betrekt zij zo veel mogelijk de culturele verenigingen.

Professionele instellingen

Naast een uitgebreid aantal verenigingen en instellingen die voornamelijk op vrijwilligers draaien is in Maassluis ook een aantal cultuurinstellingen actief met betaalde krachten. Met deze instellingen worden afspraken gemaakt over welke prestaties er geleverd moeten worden voor de te verkrijgen subsidie.

Zo wordt het theateraanbod in Maassluis verzorgd door Theater Koningshof, de muziekopleiding door Muziek@Maassluis en de jeugdtheateropleiding door Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland.

Amateurverenigingen

Maassluis kent tal van muziek-, zang- en toneelverenigingen, film- en fotoclubs, creativiteitsverenigingen, kunstenaars, instellingen op het gebied van de historie en vele andere instellingen die zich op een of andere wijze met kunst en cultuur bezighouden. Meer informatie over deze verenigingen vindt u in de Digitale stadsgids.