Informatie en educatie

Cultuurmenu

Het Cultuurmenu is een structureel samenhangend activiteitenprogramma waarin de leerlingen van het basisonderwijs in Maassluis met vaste regelmaat kennismaken met de verschillende disciplines rond kunst en cultuur.

Het aanbod is zo opgebouwd dat de leerlingen buiten de reguliere vakken op school om met zoveel mogelijk cultuurdisciplines kennismaken. De uitvoerende cultuurorganisaties zorgen hierbij voor een goed afgestemd aanbod. De gemeente coördineert de uitvoering van het Cultuurmenu en ondersteunt het initiatief financieel. Meer informatie over het programma aanbod kunt u vinden op de website van het Cultuurmenu.

Bibliotheek

De kerntaak van de openbare bibliotheek is het vrij toeganke­lijk maken van informatie, en deze ter beschikking te stellen aan alle inwoners van Maassluis, in het kader van de behoefte aan educatie, recreatie dan wel maatschappelijke en culturele participatie, emancipatie en integratie. Zij doet dit door middel van haar vijf kernfuncties en de afstemming van deze vijf kernfuncties op de vier gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid.

Jaarlijks wordt met de Bibliotheek een overeenkomst afgesloten waarin de prestaties staan opgenomen waarvoor de gemeente subsidie verleent.

De Bibliotheek Maassluis en de gemeente Maassluis bieden huishoudens met een laag inkomen in 2012 de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een (standaard) jaarabonnement op de bibliotheek.