Cultuursubsidies

Maassluis kent een ‘Algemene Subsidieverordening Maassluis 2011’ en aanvullend daarop de ‘ Nadere regels subsidies 2012’. Onder de button "Digitaal loket" vindt u het subsidieloket, waar alle informatie op het terrein van subsidies is terug te vinden.