Sportvissen

Vissen in de wateren van Maassluis? Dan kan! 

Visvergunning kopen

Om te mogen vissen moeten vissers in het bezit zijn van een vispas of gemeentevergunning.

  • De vispas kan worden aangevraagd bij sportvisserijbelangen Delfland.
  • De gemeentevergunning is voor 5,00 euro te koop bij de Readshop in de Koningshoek. Deze vergunning is geldig voor de gemeentewateren.

Niet in Wilgenrijk

Bijna overal in de gemeente mogen sportvissers hun hengel uitgooien. Alleen de sloten in Wilgenrijk zijn nog niet in het bezit van de gemeente of het waterschap. Daar mag niet gevist worden.