Kies voor Cultuur

In navolging van de werkwijze die bij sport wordt gehanteerd, is medio 2017 gestart met een laagdrempelig aanbod van cultuuractiviteiten. Deze activiteiten voor het basisonderwijs vinden plaats aansluitend aan schooltijd.

Kijk voor informatie op de website: Kies voor Cultuur in Maassluis