Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Iedereen die minder heeft dan 120 procent van de bijstandsnorm kan een beroep doen op het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te behalen, een muziekinstrument te spelen of lid te worden van een vereniging. Kortom alle kinderen doen graag mee! Ook als de ouders of verzorgers een laag inkomen hebben, bijvoorbeeld als ze van een uitkering moeten leven of met werken niet zo veel verdienen.

Wat kunt u aanvragen?

De bijdrage om te sporten via het Jeugdsportfonds is maximaal 225,00 euro per 12 maanden. De bijdrage voor culturele activiteiten via het Jeugdcultuurfonds is maximaal 450,00 euro. Deze bedragen zijn inclusief kleding en/of attributen.

Hoe werkt het?

De fondsen zijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar die ingeschreven staan in de gemeente Maassluis. Aanvragen kunnen alleen via een tussenpersoon worden ingediend. Een tussenpersoon is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding van kinderen, zoals (gym)docenten, jongerenwerkers of sportbuurtwerkers of medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tussenpersonen

De volgende personen en instellingen in Maassluis kunnen voor u een aanvraag indienen.

Normbedragen

Wilt u weten of u binnen de inkomensgrens van 120 procent van de bijstandsnorm valt? De normbedragen zijn afhankelijk van de gezinssituatie en leeftijd. Kijk voor een overzicht op www.stroomopwaarts.nl/Inwoners/Bijzondere_bijstand/MVS_regelingen/Jeugdsportfonds_en_Jeugdcultuurfonds of neem contact op met een tussenpersoon.

Oude regelingen vervallen

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds vervangen de oude regelingen 'Deelname maatschappelijke activiteiten' en de regeling voor zwemleskosten. Heeft u nog vragen over deze oude regelingen, neem dan contact op met Stroomopwaarts, telefoon 010-246 5555.