Cultuursubsidies

Tot uiterlijk 1 september van dit jaar kunt u subsidie aanvragen voor 2018. Ook de verantwoordingen van de ontvangen subsidies van vorig jaar moeten voor 1 september ingediend zijn. Voor enkele instellingen gelden afwijkende termijnen die in de beschikking genoemd moeten zijn.

Zowel de subsidieaanvraag als de -verantwoording moeten met de door het college vastgestelde formulieren worden ingediend. Deze kunt u openen vanuit 'Mijn subsidiedossier'. Uw aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan de procedures en de regels in de ASM 2011 en nadere regels (hoofdstuk 4). Deze subsidieregels zijn opgenomen onder de button Digitale loket / subsidieloket.

Naast het aanvragen van subsidie bij de gemeente kunt u ook zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van uw gewenste activiteit(en). Onder de button overige subsidiemogelijkheden bij het subsidieloket zijn nog meer tips te vinden.