Samenstelling gemeenteraad

De raadsleden vormen als gekozen volksvertegenwoordigers een  belangrijke schakel tussen de bevolking en het bestuur van de gemeente.
De burgemeester is voorzitter van de raad. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen.