Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema's in de samenleving. Ook in Maassluis doen wij veel om de stad leefbaar en veilig te houden. Door goed samen te werken, blijft de stad een fijne omgeving om samen te leven.

Dat doen wij natuurlijk met onze wijkagenten en de handhavers van de gemeente. Maar ook buurtpreventie en ondernemers spelen een belangrijke rol. En uiteraard kunnen inwoners zelf ook bijdragen aan een veiliger stad.

Veel criminelen hebben hun werkterrein verplaatst en doen onzichtbaar hun werk op online netwerken. Ze proberen nu vooral via computers en telefoons in te breken. Dat vraagt ook van ons een andere aanpak. Wij doen daarom mee aan een project om leerlingen van basisscholen bewust te maken van deze vormen van criminaliteit. Via een computerspel leiden wij ze op tot cyber agenten.

Je bewust zijn van de gevaren die op de loer liggen, helpt om de eigen woon- en leefomgeving veilig te houden. Staat mijn fiets goed op slot? Zijn de ramen en deuren van mijn woning goed gesloten als ik weg ben? Is het achterpad naar mijn schuur voldoende verlicht?

Nu de coronabeperkingen langzaam worden losgelaten, kunnen wij elkaar weer ontmoeten. Dat gaan we de komende maanden dus weer doen. Zo gaan wij weer verlichtingsacties houden en met wijken in gesprek over veiligheid. Uw tips zijn zeer welkom. Zo houden wij Maassluis samen leefbaar en veilig.

Edo Haan
burgemeester

Burgemeester Edo Haan.

Themapagina's Week van de Veiligheid 2021

Download de themapagina's over de Week van de Veiligheid die 7 oktober 2021 in de Maassluise Courant de Schakel zijn gepubliceerd.