Afgelopen zaterdag werd er door bewoners en gemeente stilgestaan bij het afronden van een aantal projecten op en rondom de Zuiddijk. De bewoners hebben op eigen initiatief een bijeenkomst georganiseerd en samen met de gemeente gekeken wat de mogelijkheden zijn om de buurt aantrekkelijker te maken. Inmiddels zijn de eerste resultaten bereikt. Zo is de oude ‘advertentie’ op een zijgevel aan de Zuiddijk weer in ere hersteld en is er een grote bloembak gemaakt rondom het Fenacolius monument. De bloembak wordt via een wijkdeal onderhouden door de bewoners.

Wethouder Sjef Evers plantte samen met de bewoners de eerste plantjes en wethouder Sjoerd Kuiper benoemde de rol van het programma ‘de wijk op maat’: ‘’Een paar jaar geleden startte ons programma in deze buurt, mooi om te zien dat bewoners met elkaar actief zijn en zo hun buren beter leren kennen!’’.

Kijk voor meer informatie over een wijkdeal op: https://www.maassluis.nl/bij-ons-in-de-wijkdeal

Heeft u andere ideeën voor uw straat of buurt? Neem dan contact op met de wijkcoördinatoren via bijonsindewijk@maassluis.nl