Wethouder Sjoerd Kuiper nam de intentieverklaring namens de gemeente in ontvangst (Fotograaf Peter Farla).

Maassluise organisaties tekenden maandag 27 september 2021 een intentieverklaring om met elkaar laaggeletterdheid in Maassluis nog beter te signaleren en tegen te gaan. In het Taalhuis ondertekenden Stroomopwaarts, bibliotheek De Plataan, Vluchtelingenwerk, Stichting Lezen en Schrijven, ROC Albeda, NLtraining en de Voedselbank de verklaring.

Taal heel belangrijk

Wethouder Sjoerd Kuiper nam de intentieverklaring namens de gemeente in ontvangst. "Wij willen zorgen dat iedereen kan meedoen in Maassluis. Taal is daarbij heel belangrijk en daarvoor hebben we een breed netwerk nodig om vanuit ieders eigen expertise inwoners verder te helpen. Ik vind het daarom heel mooi dat deze organisaties samenwerken aan het verminderen van laaggeletterdheid in de stad. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking en wens alle partijen veel succes."

Gratis taallessen

In Maassluis is naar schatting 13 tot 16 procent van de volwassenen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Inwoners van Maassluis die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen gratis taallessen volgen. Kijk voor meer informatie op de website van het Taalhuis.