Rioolvernieuwing binnenstad, deel B van het projectgebied.

In de binnenstad wordt in 2021 het riool vervangen. Het gaat om het gebied tussen de straten Noordvliet, P.C. Hooftlaan en Lange Boonestraat.

Het riool in het historische centrum van Maassluis, het gebied rondom de Vlieten, is oud en aan vervanging toe. In het verleden werden waarschijnlijk twee sloten (gelegen tussen de twee huizenrijen in) gebruikt om de riolering op te laten uitkomen. Vanwege de volksgezondheid en hygiëne zijn deze sloten gedempt. Toen is op dezelfde plek, in de lengte van de sloten, een riool aangelegd waarop alle huisaansluitingen zijn gemaakt. Dit riool ligt veelal in de achterpaden van de woningen waardoor de gemeente haar onderhoudsplicht niet of nauwelijks kon uitvoeren. De gemeente kan namelijk niet of heel lastig bij de riolering. Omdat er regelmatig klachten komen over de werking van dit oude riool, is het nodig om de riolering in dit gebied te vernieuwen. Dit moet overlast bij hevige regen en verzakkingen tegen gaan.

Deelgebieden

De vernieuwing van het riool in de binnenstad wordt per deelgebied uitgevoerd. Er zijn 4 deelgebieden.

  • Deelgebied A (gebied omgeven door de Groen van Prinstererkade, de Brouwerijstraat, de Prinsekade en de P.C. Hooftlaan), de rioolvernieuwing in dit deelgebied is afgerond.
  • Deelgebied B (gebied omgeven door de Noordvliet, de P.C. Hooftlaan en de Lange Boonestraat, de rioolvernieuwing is in voorbereiding en wordt in 2021 uitgevoerd.
  • Deelgebied C (Noordvliet aan de andere zijde van de P.C. Hooftlaan), rioolvernieuwing wordt in de komende jaren uitgevoerd.
  • Deelgebied D (Dr. Kuyperkade vanaf de Markt tot aan de P.C. Hooftlaan) rioolvernieuwing wordt in de komende jaren uitgevoerd.

Deelgebied B

Het vernieuwen van het riool in de binnenstad blijkt behoorlijk ingewikkeld en ingrijpend, omdat het riool simpelweg vrijwel niet of zelfs helemaal niet bereikbaar of toegankelijk is. In deelgebied B ligt het riool voor het overgrote deel dwars door achtertuinen en zelfs onder woningen door. Ook is het vrijwel onmogelijk om deze tuinen vanaf de straat te bereiken voor het materieel dat nodig is om het riool te vervangen.

In deelgebied A is gebruikgemaakt van een techniek die het mogelijk maakt het riool te vernieuwen door in de bestaande buizen een kunststof binnenmantel aan te leggen. Bekijk in de video hoe deze renovatie-methode, het zogenoemde 'relinen' in zijn werk gaat.

Voordeel van de reling-methode is dat het riool van put tot put vernieuwd kan worden, zonder de buizen op te graven. Voorwaarde is wel dat de putten bereikbaar en toegankelijk zijn. Deze bereikbaarheid en toegankelijkheid gelden helaas niet voor alle putten in deelgebied B. Door het maken van extra putten is het toch mogelijk om een aanzienlijk deel van het riool in dit deelgebied te relinen.

In het gebied zijn ook delen van het riool die kunnen worden vervangen door het uitgraven en vervangen van de huidige rioolbuis. Hoe het riool wordt vervangen verschilt per perceel. Aannemer en gemeente hebben besloten dat per perceel maatwerk nodig is. Dit zorgt ervoor dat bij de uitvoering gelijksoortige werkzaamheden (zoals relinen of uitgraven/vervangen) zoveel mogelijk groepsgewijs en na elkaar worden gedaan. Het riool in deelgebied B wordt dus in delen gerenoveerd/vervangen. Daardoor kunnen al delen van het traject worden uitgevoerd terwijl andere delen van de rioolvervanging nog in voorbereiding zijn.

Planning

De rioolvernieuwing in deelgebied B is in uitvoering. Naar verwachting is de rioolvernieuwing in deelgebied B in oktober 2021 klaar.

Contact

Projectleider rioolvernieuwing binnenstad van de gemeente Maassluis is Danny Pherai, telefoon 14 010 of e-mail r.d.pherai@maassluis.nl.