In Maassluis moet iedereen zich thuis kunnen voelen, kunnen zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Dit moet ook zo zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI'ers). Om het 'Samen zijn wij Maassluis' te onderstrepen wil Maassluis zich 'Regenboogstad' noemen.

Een Nederlandse gemeente kan zichzelf uitroepen tot Regenboogstad. Gemeenten moeten dan in hun beleid actief bevorderen dat LHBTI'ers in de stad geaccepteerd worden. Het begrip Regenboogstad is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs.

In gesprek

Voordat Maassluis zich uitroept tot Regenboogstad wil wethouder Sjoerd Kuiper in gesprek met inwoners of mensen die in Maassluis wonen of werken en die zich betrokken voelen bij dit onderwerp. “Onze slogan is 'Samen zijn wij Maassluis'. Dat betekent dat in Maassluis iedereen vrij moet kunnen leven zonder problemen te ondervinden door discriminatie of andere vormen van negatieve benadering. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat nog veel LHBTI'ers geconfronteerd worden met beledigingen, vooroordelen en uitsluiting. Met alle negatieve gevolgen van dien. Wij willen als gemeente graag in gesprek met inwoners die iets willen en kunnen bijdragen om ons samen sterk te maken voor acceptatie van LHBTI'ers in onze stad. Hoe ervaren LHBTI'ers zelf dat zij bejegend worden? Wat kan de gemeente doen om actief bij te dragen aan een voor hen veilige en gelijkwaardige omgeving?”

Online bijeenkomst

Wethouder Sjoerd Kuiper wil in de zomer van 2021 een online bijeenkomst houden met inwoners van alle leeftijden en hierover van gedachten wisselen. Doel van de bijeenkomst is: samen tot een beleid komen dat op een actieve manier de acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI'ers in Maassluis stimuleert.

Spreekt u uit eigen ervaring of voelt u zich op andere wijze betrokken bij het onderwerp? En wilt u meedenken over hoe het beter kan? Meld u dan aan door een e-mail te sturen aan gemeente@maassluis.nl. Zet in het onderwerp 'Maassluis Regenboogstad'. Wij horen graag van u!