De gemeente Maassluis bouwt samen met de GGD een corona-priklocatie op de parkeerplaats van winkelcentrum Koningshoek aan de Uiverlaan.

De gemeente Maassluis realiseert met hulp van lokale ondernemers een tijdelijke hal voor GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD gaat de priklocatie gebruiken voor de vaccinaties tegen het coronavirus. De GGD bepaalt wie, wanneer en hoe wordt gevaccineerd.

De gemeente verleent haar medewerking aan de bouw van de priklocatie zodat Maassluizers zich dichtbij huis kunnen laten vaccineren en dat de GGD snel kan starten met de vaccinatiecampagne. Wanneer dit is, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en hoeveel medisch personeel er beschikbaar is.

Bestaande locaties niet geschikt

In Maassluis kiest de GGD voor de bouw van een tijdelijke vaccinatiehal omdat de bestaande locaties, zoals bijvoorbeeld sporthallen, niet voldeden aan het programma van eisen die aan een priklocatie worden gesteld. Nu is de locatie erg goed bereikbaar en is er voldoende ruimte om te parkeren en te vaccineren. De hal in Maassluis is één van de vele priklocaties in de regio.

Planning

De bouw van de tijdelijke vaccinatiehal aan de Uiverlaan start begin februari 2021. De GGD is van plan om medio maart 2021 de priklocatie in Maassluis te gaan gebruiken. De hal blijft naar verwachting tot najaar 2021 staan op de parkeerplaats aan de Uiverlaan.

Locatie

Priklocatie Koningshoek aan de Uiverlaan in Maassluis

Waarom vaccineren?

Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Vaccinatie is dus de belangrijkste stap om terug te keren naar het leven zonder coronaregels. De gebruikte vaccins zijn zorgvuldig getest en veilig.

Meer informatie

Lees meer over coronavaccinaties op de website van de Rijksoverheid en de GGD Rotterdam-Rijnmond. U kunt ook bellen naar het informatienummer over vaccinaties: 0800-1803.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom is deze locatie gekozen?

Het parkeerterrein bij winkelcentrum Koningshoek heeft voldoende ruimte en is goed bereikbaar met alle vormen van vervoer: lopen, fiets, auto en openbaar vervoer.

Is de hal alleen bedoeld voor inwoners van Maassluis?

De locatie is één van de centrale priklocaties van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Ook in andere gemeenten in de regio zijn dergelijke locaties. Iedereen die gevaccineerd wil worden, kan dat straks doen op één van deze locaties. Dus ook mensen die niet in Maassluis wonen, kunnen geprikt worden in Maassluis.

Wanneer kan ik gevaccineerd worden tegen het coronavirus?

De Rijksoverheid heeft, onder meer op advies van de Gezondheidsraad, de volgorde van de coronavaccinaties voor Nederland bepaald. Deze volgorde kan nog veranderen. Lees de actuele informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

GGD Rotterdam-Rijnmond stuurt de uitnodigingen voor de coronavaccinaties in Maassluis. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hangt ook af van hoeveel vaccins en medisch personeel er beschikbaar is.

Kan ik gewoon een prik halen op de locatie?

Vaccineren gaat op uitnodiging of op afspraak. Eerst worden verschillende doelgroepen op uitnodiging geprikt. Als dat is gebeurd, wordt er op afspraak gevaccineerd. Lees meer over de vaccinatiestrategie.

Wordt de vaccinatiehal 24/7 gebruikt?

Het gebruik van de hal is afhankelijk van het aantal vaccins dat beschikbaar is. Zeker de eerste maanden zal er niet continu worden geprikt.

Hoe lang blijft de vaccinatiehal staan?

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang priklocatie Koningshoek gebruikt gaat worden. De verwachting is dat er zeker tot najaar 2021 gevaccineerd gaat worden.

Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid.