Samenvatting

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

  • waardevermindering van de onroerende zaak
  • inkomensderving

Gang van zaken

Een verzoek tot tegemoetkoming in de schade moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat de schadeoorzaak onherroepelijk is geworden.

Het indienen van een verzoek is vormvrij. Bij indiening van uw verzoek moet u volgens de wet € 300 betalen aan de gemeente. Dit bedrag krijgt u terug als op uw verzoek geheel of ten dele positief wordt beslist.

Achtergrond

  • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
  • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?