Het klimaatbestendig maken van de regio moet sneller. Overheden en waterbedrijven in Delfland gaan daarom intensiever samenwerken om de regio aan te passen aan steeds extremer weer. Op 19 november 2021 ondertekenden 12 gemeenten (waaronder Maassluis), waterbedrijven Evides en Dunea en Hoogheemraadschap van Delfland de Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptie werkregio Delfland 2022-2024.

Wethouder Fred Voskamp: “Wat je doet als inwoner telt. En als gemeente vergroten wij het effect van deze lokale stappen door de regionale samenwerking.” De samenwerkende partijen willen de gevolgen van toenemende hitte, droogte en overstromingen beter beperken.

Samen sterker en beter

De partijen werken, los van elkaar of in een kleiner samenwerkingsverband, al aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Er zijn veel goede initiatieven en maatregelen genomen, maar dat is niet genoeg. Regio Delfland wil vooroplopen in de uitwerking van klimaatadaptatie en het aanpassen van het leefgebied versnellen. Hoogheemraad Manita Koop: "We hebben samen een agenda opgesteld om kennis met elkaar te ontwikkelen en te delen, de uitvoering te versnellen en bewustwording te vergroten. Daarbij betrekken we bewoners, ondernemers en andere partijen. We voorzien ze van advies en steun bij wat ze zelf kunnen doen."

Concrete maatregelen

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld: de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, vangen we water op voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast en is er meer verkoeling op en in de straat (ook leidingwater moet koel blijven). Belangrijke doelen zijn ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw. Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én draag bij aan wateropvang, vervang je tegels in je tuin voor groen!

Nu in actie komen

Peter Glas van het Nationaal Deltaprogramma was aanwezig bij de ondertekening. Hij roept op om elke schop in de grond klimaatbestendig te laten zijn. "Het is belangrijk om nu al rekening te houden met de langetermijngevolgen van klimaatverandering,en deze gevolgen niet doorschuiven naar toekomstige generaties."

Wilt u weten wat de gemeente Maassluis nu al doet om de stad klimaatbestendig is en wat u zelf kunt doen? Kijk op Maassluis Rainproof.