Wapen

Het wapen van Maassluis bestaat uit het wapenschild van de ambachtsheer Jacob van Egmond van Kenenburg met een toevoeging die verwijst naar de Maas, de drie golvende dwarsbalken. S. Blom beschrijft het wapen in zijn 'Geschiedenis van Maassluis'  (1948) zo:

,,Gekeperd in twaalf stukken van goud en rood, met in het schildhoofd een blauwe barensteel, die niet de gehele breedte van het schild heeft met drie pendanten of blokjes en in het midden over het gehele veld gaande drie golvende dwarsbalken waarnvan de eerste en derde van blauw en de tweede van zilver was.''

Het wapen van Maassluis is aangenomen na de losmaking van Maasland op 16 mei 1614. Dat de kwestie gevoelig ligt, blijkt in 1620 wanneer Maasland het uiterlijk van het Maassluise wapen betwist. Uiteindelijk bepalen de 'Ridderschap, Edelen en Steden representerende de Staten van Holland en Westfriesland' dat Maassluis het wapen toch mag gebruiken: ,,Sulcx alst sedert de gedane separatie van Maessluys ende Maesland bij den Schout van Maessluys is gebruyckt.''

Het wapen wordt in de eeuwen daarna een aantal keren aangepast, de laatste keer op 2 februari 1959 wanneer de kroon wordt beschreven: ,,Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."