Kézdivásárhely (Roemenië)

De gemeente Kezdivásárhely telt iets meer dan 20.000 inwoners, waarvan ruim 91% een Hongaarse afkomst heeft. Dit gedeelte hoorde in de vorige eeuw bij het grote Hongaarse rijk, maar is na de 1 ste wereld oorlog ingedeeld bij Roemenië, Târgu Secuiesc is de Roemeense naam.  De Hongaarse taal en cultuur is nog duidelijk merkbaar.

Stedenband 

Het vriendschapsverdrag tussen Kezdivásárhely en Maassluis werd in 2001 getekend. De contacten tussen Kezdivásárhely en Maassluis zijn voortgekomen uit de reeds bestaande stedenband tussen Hatvan en Maassluis. Hatvan had reeds een stedenband met Kezdivásárhely, waardoor de afgevaardigden van de drie gemeentes met elkaar in contact zijn gekomen. In 1999 bezochten de Burgermeester van Kezdivásárhely en de voorzitter van het Rode Kruis Maassluis. In dat zelfde jaar werd de stichting Regiosteunpunt Kezdivásárhely opgericht met als doel het verlenen van humanitaire hulp, het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van contacten tussen scholen, bedrijven en overheden.  Sinds 2016 is de naam van de Stichting aangepast in: St. Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely en wil de Stichting ook meer culturele projecten stimuleren.

Samenwerking

De afgelopen jaren werd in Kezdivásárhely onder andere samengewerkt met:

 • De gemeente en B & W, regelmatige bezoeken wederzijds verstevigt de contacten.
 • Bestuur en vrijwilligers van de Rode Kruisafdeling, jaarlijks een transport met dozen kleding, speelgoed, en alles wat nog nodig is voor hulpverlening. Uitwisseling van Rode Kruis vrijwilligers.
 • Bestuur en vrijwilligers van Club Maassluis voor senioren, hebben veel ondersteuning van goede gevers in Maassluis gehad om de beschikbare ruimte in te richten. Dagelijks kan men er terecht voor een kop koffie/thee. Men ondersteunt elkaar bij ziekte of een operatie. Er worden thema middagen gehouden over gezondheid, beweging, enz. Er is een zanggroep, die o.a. het Wilhelmus kan zingenen men heeft een dansgroep opgericht die in Hongaarse kleding de van oudsher bekende dansen uitvoert.
 • Directie en medewerkers Zorg centrum voor lichamelijke en geestelijke gehandicapten Barones Scentkereszty Stephanie. (BSS)  Uitwisseling van medewerkers en directeur om ervaringen te delen en nieuwe projecten af te spreken o.a. modernisering van de verkoop producten in de winkel van de St. BSS gemaakt door de bewoners.
 • Directie en medewerkers van het museumOpzetten van tentoonstellingen. O.a. van Maassluis en Kezdi, nieuw Kleding verschillen en overeenkomsten.
 • Directeur en medewerkers van de bibliotheek.Er is een gezamenlijk kinderboek met verhalen vertaald in 3 talen uit gegeven. Nu bezig met een gedichten bundel, geschreven door dichters uit Maassluis en Kezdivasarhely.
 • Diverse scholen in Kezdivasarhely o.a. Directie en docenten Nagy Mózes Lyceum, Abor Garon professional College. 
  Door leerlingen van het Revius College is een videofilm gemaakt van het dagelijkse leven van de student. Er wordt nu gewerkt aan een tegen beeld vanuit Kezdivasarhely.
 • Verschillende kunstenaars: in samenwerking met kunstenaars uit Kézdivásárhely, Hatvan en Maassluis wordt er regelmatig een art-camp georganiseerd.
 • Directie algemeen ziekenhuis: contacten onderhouden en mogelijke uitwisseling organiseren.

Meer informatie

Stichting Maassluis Partnerstad  Kézdivásárhely
Mevrouw  (Henny) H.G. Duijn-Visscher
Touwbaan 64
3142 BV Maassluis
t. (010) 591 26 00
e. jphgduyn@kabelfoon.nl www.maassluiskezdi.nl