Hatvan

De Hongaarse gemeente Hatvan telt iets meer dan 20.000 inwoners en heeft een overwegend agrarisch karakter. De stad ligt ongeveer 50 km oostelijk van Boedapest en in de nabijheid van de uitlopers van het Tatragebergte. De stad ligt tevens aan een belangrijk knooppunt van wegen en spoorlijnen en is gelegen aan de oever van de rivier Zagyva.

Stedenband

De stedenband tussen Hatvan en Maassluis gaat terug naar 30 juni 1992, toen de toenmalige burgemeester J. van Es in Hatvan een vriendschapsverdrag ondertekende. De in 1993 opgerichte Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan het vriendschapsverdrag tussen de beide steden en het stimuleren van wederzijds begrip tussen bevolking en organisaties. Het vriendschapsverdrag is in september 2014 verlengd en ondertekend door burgemeester K. Karssen.

Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis

De Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis treedt coördinerend, stimulerend en faciliterend op, ten aanzien van een reeks van activiteiten zoals uitwisseling van bezoeken van plaatselijke verenigingen en organisaties op het terrein van sport, cultuur, onderwijs, muziek, alsmede het uitwisselen van ervaringen tussen bedrijven en instellingen. Voor 2016 tracht de Stichting om samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken, stageplaatsen beschikbaar te krijgen en samenwerking te stimuleren tussen scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Met betrokkenheid van onder meer de plaatselijke Horeca Maassluis tracht de Stichting in het jubileumjaar 2017 (25 jaar) een Hongaarse week te realiseren met onder meer kunstenaars, muziekgezelschappen en sportverenigingen uit de beide gemeenten.