Zienswijze en inspraakprocedure locatie windpark Landtong Rozenburg

Dit item is verlopen op 01-02-2018.

In theater Koningshof was dinsdagavond 16 januari 2018 een informatieavond over de locaties voor windenergie op Landtong Rozenburg.

Provincie Zuid-Holland heeft 17 nieuwe locaties voor windenergie aangewezen. Vier locaties liggen op Rotterdams grondgebied, bij Hoogvliet, Hoek van Holland, Rozenburg en Charlois. De provincie heeft daarmee het voorstel van de gemeente Rotterdam volledig overgenomen.

Rotterdam tevreden

Wethouder Pex Langenberg, gemeente Rotterdam (o.a. Duurzaamheid) is tevreden met het resultaat: "Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid in de realisatie van locaties voor windenergie, maar niet ten koste van alles. We zijn steeds selectiever bij de beoordeling van locaties. Eind vorig jaar hebben we daarom acht andere locaties afgewezen en vier andere locaties juist aanbevolen. Het is prettig te merken dat de provincie deze constructieve houding weet te waarderen."

Definitieve locaties

De vier Rotterdamse locaties zijn de Landtong Rozenburg, de Verlengde Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland), Beneluxplein (Hoogvliet) en bedrijventerrein Charloisse Poort. Locaties als Rivium Noord en Zuid en de Hoekse duinen en pier zijn afgevallen.

Nauw overleg met bewoners én bedrijven

Het zal nog even duren voordat er echt windturbines op de vier aangewezen locaties staan, meldt Langenberg: “De molens worden gerealiseerd door commerciële partijen. Voor drie van de vier locaties kunnen geïnteresseerde bedrijven zich nu bij ons melden. Daarna start de voorbereiding, inclusief nauw overleg met bewoners én bedrijven uit de omgeving.”

Eerste stap: Landtong Rozenburg

De Landtong Rozenburg is de eerste van de nieuwe locaties waar concrete stappen worden gezet. Omdat de nieuwe oostelijke locatie deel uitmaakt van het havengebied, is het Havenbedrijf Rotterdam bij de realisatie betrokken.

Vervanging bestaande windmolens

In het westelijke deel vervangt het Havenbedrijf Rotterdam zelf tien bestaande windmolens door modernere, efficiëntere modellen, zodat dit deel van het windpark groeit van 15 naar 27 megawatt aan windenergie. In het oostelijke deel van dit windpark wordt met nieuwe turbines nog eens minimaal 9 megawatt gerealiseerd door ontwikkelaar De Wolff Nederland Windenergie.

Inspraak van meet af aan

Voor het westelijke en oostelijke deel samen, organiseerden De Wolff, Havenbedrijf en gemeente Rotterdam informatiebijeenkomsten voor bewoners én bedrijven op locaties in Maassluis en in Rozenburg. Bij de bijeenkomsten waren medewerkers aanwezig van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, van de initiatiefnemer en het adviesbureau om vragen te beantwoorden over de inhoud van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die ter inzage ligt en over het project Windpark Landtong Rozenburg in het algemeen.

Zienswijze indienen

Bewoners en bedrijven kunnen tot 1 februari 2018 een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau over de MER. Daarnaast kunnen zij tijdens bijeenkomsten meepraten over hoe de realisatie van het nieuwe windpark verloopt en op welke manier de omgeving hier profijt van kan hebben. Wethouder Pex Langenberg (gemeente Rotterdam): “Die bijeenkomsten en zienswijzen zijn ontzettend belangrijk. We willen bewoners én ondernemers actief betrekken bij de totstandkoming van het windpark. Ik wil dan ook alle omwonenden en ondernemers uit de omgeving van harte uitnodigen deel te nemen aan de bijeenkomsten“

Inspraakprocedure

Meer informatie over windpark Landtong Rozenburg, de inspraakprocedure en de informatiebijeenkomsten voor bewoners en ondernemers, vindt u op www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

De NRD Windpark Landtong Rozenburg ligt tot en met donderdag 1 februari 2018 ter inzage bij:

  • DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam, op reguliere werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
  • Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, op maandag en woensdag 8.30 tot 16.00 en op donderdag 13.00 tot 20.00 uur
  • Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, op dinsdag en vrijdag 8.30 tot 16.00 en op woensdag 13.00 tot 20.00 uur
  • Gemeente Maassluis, Koningshoek, op maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 16.00 uur
  • Informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het startdocument kunt u hier inzien na het maken van een afspraak (010-2672514)

De NRD is ook beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl. De stukken kunnen daar geraadpleegd worden onder 'Berichten over uw buurt' door te zoeken op Noordzeeweg met de postcodes 3181 ML of 3198 LT.

Meer informatie

• Projectinformatie, inclusief data en locaties avonden Landtong Rozenburg: www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg
• Persbericht 'Acht locaties voor windenergie krijgen rood licht': https://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/1816/
• Informatie over windenergie in Rotterdam, het Havenconvenant en de Leidraad Windenergie: www.rotterdam.nl/windenergie