Woningvoorraad in regio Rotterdam uitgebreid met 54.000 woningen

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

Gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid-Holland tekenden 30 januari 2019 Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.

De 14 gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen maken zich samen sterk om het aantal woningen in de regio Rotterdam met 54.000 uit te breiden. De gemeenten en de woningcorporaties zetten zich ook in om in de regio de 'juiste woning op de juiste plek' te bouwen.

Doelen

De regionale doelen zijn vastgesteld en de afspraken laten zien welke bijdrage iedere gemeente daaraan levert. In de periode tot 2030 worden zo voldoende woningen gerealiseerd. Er komen in totaal 54.000 extra woningen en de sociale woningvoorraad wordt beter verspreid.

Fijn thuis

Namens de gemeente Maassluis ondertekende wethouder Sjoerd Kuiper (bouwen, wonen, ruimtelijke  ordening) het regioakkoord. Kuiper: "Iedereen in Maassluis verdient een fijn thuis: een goede woning in een prettige buurt. Dat is helaas nog niet voor iedereen weggelegd. Als je 5 ton te besteden hebt, heb je binnen 5 dagen een huis. Als je een laag of middeninkomen hebt, sta je meer dan 5 jaar op een wachtlijst. Daarom pakken we de woningnood fors aan, ook in Maassluis."

Ook met modaal inkomen

Sjoerd Kuiper vervolgt;  "We gaan de doorstroming bevorderen, wijken opknappen en bouwen in totaal meer dan 3.000 woningen. Daarbinnen komen ook meer betaalbare woningen in gemengde wijken: sociale huur en betaalbare woningen tot 220.000 euro en ook middeldure huur en koop. Zodat ook Maassluizers met een modaal inkomen hier kunnen wonen."

Op koers

Jan Willem Mijnans, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder in Nissewaard, vertelt: "De regio ligt in grote lijnen op koers voor 2030 en daar mogen we trots op zijn." Mijnans zet daarbij wel een kanttekening. "We zijn er nog niet helemaal. Zo zie ik in de samenstelling van de voorraad graag meer corporatiewoningen in de regio en zou ik graag meer spreiding willen zien. Daar hebben we de aandacht en de sturende en faciliterende rol van de provincie bij nodig."

Sociale voorraad

Rob van den Broeke, voorzitter Federatie Maaskoepel, waar alle woningcorporaties in verenigd zijn, vult aan: "Niet alleen over de omvang en spreiding van de sociale voorraad zijn nieuwe afspraken gemaakt. Ook ten aanzien van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de corporatiewoningen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat de corporatiewoningen ook terecht komen bij de doelgroep waarvoor deze bedoeld is."

Mankracht en bouwmaterialen

Ook van den Broeke relativeert: "Het succes is mede afhankelijk van politiek draagvlak, de steun van de provincie en het rijk en de bestedingsruimte bij corporaties. Daarnaast moeten we ons realiseren dat voor de uitvoering van de plannen ook mankracht en bouwmaterialen nodig zijn."

Juiste woning op juiste plek

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Adri Bom-Lemstra is blij met dit akkoord en de goede samenwerking tussen de gemeenten en de provincie Zuid-Holland. "Doordat het woningbouwprogramma nu op regionale schaal wordt afgestemd, worden vraag en aanbod meer in balans gebracht en zorgen we voor de juiste woning op de juiste plek. Laten we nu vooral werk maken van het daadwerkelijk realiseren ervan."

Logo SvWrR