Voorzitter voor Adviesraad Samenlevingszaken gezocht

Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Logo Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter op 1 september 2019 is de Adviesraad Samenlevingszaken op zoek naar een enthousiaste, verbindende en onafhankelijke voorzitter.

De gemeente Maassluis vindt het belangrijk dat vanuit de samenleving wordt meegedacht over het gemeentelijk beleid. De Adviesraad Samenlevingszaken is één van de manieren waarop dit wordt gedaan.

Samenlevingszaken

De raad bestaat uit inwoners van Maassluis die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over het gemeentelijk beleid op het gebied van samenlevingszaken. Het gaat hierbij over onderwerpen als maatschappelijke ondersteuning, ouderenbeleid, (mantel)zorg, zelfredzaamheid, werk & inkomen, participatie en jeugd(zorg).

Bestuurservaring

Gezocht wordt een voorzitter (m/v) die het werk van de Adviesraad Samenlevingszaken in goede banen kan leiden. Gedacht wordt aan een inwoner van Maassluis die relevante, meerjarige bestuurservaring heeft, positief is ingesteld, sociaal betrokken en vaardig is en de andere leden enthousiasmeert.

Meer informatie

De benoeming is in principe voor een periode van vier jaar. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 250 euro. Ook worden kosten voor onder meer cursussen en seminars vergoed. Kijk voor het uitgebreide profiel en overige informatie op de website: www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl. Interesse kenbaar maken kan via secretaris@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.