Voorontwerp bestemmingsplan Vlietlocatie

Logo Gemeente Maassluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan 'Vlietlocatie' wordt voorbereid.

Het plangebied is gelegen in het historisch centrum van Maassluis en wordt globaal begrensd door de straten: Boogertstraat, Arthur van Schendelstraat, P.C. Hooftlaan en Zuidvliet. Daarnaast is de Anne de Vriesstraat onderdeel van het plangebied. Het gebied omvat woningbouw aan de P.C. Hooftlaan en de Zuidvliet, en een parkeerplaats die grenst aan de Boogertstraat, Sluispolderkade en Anne de Vriesstraat. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkelingen van de commerciƫle ruimten, appartementen en grondgebonden woningen planologisch mogelijk.

In de tweede helft van 2020 wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd waarbij het mogelijk is voor een ieder om zienwijzen tegen dit plan naar voren te brengen. Deze zienswijzen dienen gericht te zijn aan de gemeenteraad van Maassluis. Dit ontwerpbestemmingsplan zal ook weer worden bekendgemaakt.

Omdat het plan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt, is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het vaststellingsbesluit.

Maassluis, 30 juli 2020