Voorlezen is leuk voor kinderen maar ook voor de burgemeester

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

Burgemeester Haan en wethouders Bronsveld, Van der Wees, Kuiper en Voskamp lazen dinsdagmorgen 22 januari 2019 voor aan verschillende groepen van openbaar kindcentrum De Westhoek.

De kinderen herkenden burgemeester Haan aan de grote 'ketting' die hij om zijn hals droeg. Zijn komst, en die van de wethouders, was natuurlijk wel een beetje spannend voor de scholieren van de basisschool. Maar eenmaal meegezogen in de verhalen van de lokale bestuurders, leefden de kinderen mee met de voorgelezen avonturen.

Fantasie

Burgemeester en wethouders kijken terug op een leuke start van de dag want voorlezen is niet alleen leuk voor de kinderen maar ook voor vertellers zelf. Toen de burgemeester vernam dat niet alle kinderen wel eens thuis zijn voorgelezen, benadrukte hij dat voorlezen niet alleen leuk is maar ook belangrijk. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Ook leren zij zich concentreren en het stimuleert de fantasie.

Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen die nog tot en met 2 februari duren, willen Stichting Lezen en Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ouders en andere opvoeders aanzetten tot meer voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.

Fotobijschrift: Burgemeester Haan toont groep 4/5 van de Westhoek een afbeelding uit het boek Superjuffie! van Janneke Schotveld (Fotograaf Peter Farla).