Vervanging kademuur langs Wip van start

Dit item is verlopen op 17-04-2018.

Wethouder Kees Pleijsier gaf maandag 12 maart 2018 het officiële startsein voor de vervanging van de kademuur langs de Wip in het centrum van Maassluis. 

De nieuwe kademuur komt in dezelfde vorm en op dezelfde plaats terug als de oude.

Afgesloten

De Wip en Markt werden in februari 2017 voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten, nadat onderzoek had uitgewezen dat de oude kademuur onbetrouwbaar was.

Vervolgonderzoek

In mei 2017 startte een vervolgonderzoek. Met de uitkomsten is samen met aannemer Van Dijk Maasland een plan ontwikkeld om de kademuur te vervangen.

Nieuwe steunconstructie

De voorbereidende werkzaamheden zijn 8 januari 2018 gestart. Onder meer kabels en leidingen werden verlegd. Met het slaan van een reeks van 81 stalen buispalen wordt nu de basis gelegd voor een nieuwe steunconstructie.

Zorgvuldig geïnformeerd

De omwonenden en naburige winkeliers en bedrijven zijn het afgelopen jaar zorgvuldig geïnformeerd over de verschillende stappen in het herstelproces. Ook is veel moeite gedaan om de overlast op deze kwetsbare plek in het oude stadscentrum tot een minimum te beperken.

Afronding augustus 2018

Naar verwachting wordt het project in augustus 2018 afgerond. Daarna wordt het gebied weer voor het verkeer opengesteld.