Vergunningen windpark op landtong Rozenburg ter inzage

Dit item is verlopen op 27-04-2019.

Het windpark op het smalle deel van landtong Rozenburg wordt vernieuwd. Hier worden de bestaande 10 windmolens vervangen door 9 grotere windmolens aan beide zijden van de Maeslantkering.

Deze modernere, efficiƫntere windmolens wekken meer energie op en hebben dus meer rendement. Het vermogen groeit van 15 naar bijna 30 megawatt (MW). Dit is voldoende groene energie voor ongeveer 37.000 huishoudens.

Terinzagelegging

Sinds vrijdag 15 maart 2019 liggen voor een periode van 6 weken de volgende vergunningen voor dit project ter inzage:

  • Definitieve omgevingsvergunning
  • Definitieve watervergunning
  • Ontwerp beschikking wet Natuurbescherming

Dit project betreft alleen vervanging van de bestaande windmolens. En dus niet de voorgenomen uitbreiding van het windpark in oostelijke richting.

De vergunningen zijn te vinden op Overheid.nl: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14779 en tijdens openingsuren ook digitaal in te zien in het Publiekcentrum van het stadhuis in Maassluis.

Bezwaar maken

Tijdens de zes weken dat deze vergunningen ter inzage liggen is het mogelijk bezwaar te maken. Informatie hierover is te vinden in de twee publicaties die zijn verschenen in de Maassluise Courant/De Schakel van donderdag 14 maart 2019 en via de link naar de bekendmakingen hierboven.

Meer informatie

Meer informatie over Windpark Landtong Rozenburg is te lezen op de website: www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg