Vergroening krijgt extra impuls met boscompensatie Blankenburgverbinding

Dit item is verlopen op 22-12-2017.

In Maassluis is woensdag 8 november 2017 een start gemaakt met de boscompensatie vanwege de voorbereidende werkzaamheden van de Blankenburgverbinding.

De gemeente Maassluis heeft ruimte gevonden voor het planten van 375 bomen, ter compensatie van de bomen die het afgelopen jaar ten behoeve van het door Rijkswaterstaat uitgevoerde archeologisch onderzoek zijn gerooid. Dit onderzoek is een van de voorbereidende activiteiten voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Twee markante bomen

Voor de symbolische start van de boscompensatie koos Maassluis voor het park bij het stadhuis aan de Koningshoek. Wethouder Kees Pleijsier plantte samen met  directeur Marco Zeeman van Rijkswaterstaat twee markante bomen: een zogeheten zevenzonenboom (Heptacodium) en een vleugelnootboom (Pterocarya).

Compensatie wettelijk verplicht

Rijkswaterstaat heeft tijdens de voorbereidingsfase van de Blankenburgverbinding voor het  archeologisch onderzoek bomen weggehaald. Deze horen volgens de Wet Natuurbescherming te worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. Rijkswaterstaat streeft ernaar om zoveel mogelijk van deze compensatie in de omgeving van het tracĂ© van de Blankenburgverbinding uit te voeren.

Extra bomen

De gemeente Maassluis neemt in de onlangs getekende uitvoeringsovereenkomst het equivalent van 1.88 hectare bos voor haar rekening. Dit betekent dat er in de komende jaren verspreid over de stad 375 extra bomen geplant zullen worden, naast de reeds geplande uitbreiding van het aantal bomen op nieuwbouw- en herstructureringslocaties in Maassluis.

Verdere vergroening

Maassluis is verheugd over de afspraken met Rijkswaterstaat. De boscompensatie past goed in de plannen van de gemeente voor verdere vergroening van de openbare ruimte. Afgesproken is dat de bomen uiterlijk in 2023 zijn geplant.