Spreekuren B en W in oktober

Burgemeester Haan en wethouders Bronsveld-Snoep, Kuiper en Voskamp houden in oktober 2020 spreekuur in Maassluis.

Spreekuur burgemeester T.J. (Edo) Haan

Wilt u spreken met burgemeester Edo Haan? Dat kan. Burgemeester Haan houdt telefonisch spreekuur op woensdag 14 oktober 2020 van 10.00 tot 11.00 uur. Voor dit spreekuur moet u zich eerst aanmelden bij het secretariaat via 010-5931744.
Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Beheer en onderhoud stadhuis
 • Personeel en organisatie
 • Privacy/AVG
 • Stadspromotie
 • Communicatie en dienstverlening

Spreekuur C. (Corine) Bronsveld-Snoep

Wethouder Bronsveld-Snoep houdt op woensdag 14 oktober 2020 van 10.00 tot 11.00 uur telefonisch spreekuur. U kunt zich tot de dag van het spreekuur aanmelden via telefoonnummer 010-5931741 als u vragen of opmerkingen heeft over onderwerpen uit de portefeuille van wethouder Bronsveld. 
Zij heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Zorg
 • Jeugdzorg
 • Wijkteam
 • Cultuur
 • Lokaal armoedebeleid

En is coördinerend wethouder ouderen.

Spreekuur J.M.H. (Sjef) Evers

Wethouder Evers houdt geen inloopspreekuur. Er kan een afspraak gemaakt worden om hem te spreken over een onderwerp uit zijn portefeuille.

Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Financiën
 • Economie
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Sport en Recreatie

En is coördinerend wethouder duurzaamheid.

Spreekuur S.B. (Sjoerd) Kuiper

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt zijn spreekuur 'Koffie met Kuiper' vanwege de coronamaatregelen niet op locatie in de stad. Hij houdt een telefonisch/digitaal spreekuur op woensdag 28 oktober 2020 van 9.30 tot 10.30 uur. U kunt met hem spreken via de telefoon maar ook via Facebook en MS Teams. Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen uit zijn portefeuille? U kunt u tot de dag van het spreekuur aanmelden via telefoonnummer 010-5931741 of s.kuiper@maassluis.nl.

Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie

En is coördinerend wethouder sociale cohesie.

Spreekuur F.A. (Fred) Voskamp

Wethouder Fred Voskamp houdt donderdag 15 oktober 2020 van 13.00 tot 14.00 uur telefonisch spreekuur. U kunt zich tot de dag van het spreekuur aanmelden via telefoonnummer 010-5931514 als u vragen of opmerkingen heeft over onderwerpen uit de portefeuille van wethouder Voskamp.
Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Stedelijk beheer
 • Verkeer en (openbaar)vervoer
 • Onderwijs en Jeugd
 • Informatievoorziening en Automatisering

En is coördinerend wethouder jeugd.

Website

U kunt de spreekuren van het college van burgemeester en wethouders ook vinden op deze website bij College van B en W. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.