Schoolspullenpas voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Dit item is verlopen op 01-09-2017.

Stroomopwaarts MVS biedt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een schoolspullenpas voor komend schooljaar 2017-2018. Met deze pas kunnen zij bij bepaalde winkels in de regio  schoolspullen uitzoeken en afrekenen.

Voor wie?

De pas is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Stroomopwaarts verstrekt de pas via de Stichting Leergeld namens de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

Pas met waarde

Op de pas staat een bedrag van 25,00 euro voor kinderen op de basisschool en 75,00 euro voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De schoolspullenpas is voor kinderen van wie de ouders dan wel verzorgers een laag inkomen hebben tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm.

Bijstandsgezinnen krijgen pas thuis

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken voordat het nieuwe schooljaar start, krijgen alle kinderen in gezinnen die een bijstandsuitkering via Stroomopwaarts ontvangen de pas voor 18 juli 2017 thuisgestuurd.

Zelf aanvragen

Gezinnen met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering kunnen de pas zelf aanvragen. Vanaf 18 juli 2017 is de pas digitaal aan te vragen bij Stichting Leergeld via de website www.elkkinddoetmee.nl. Let op! Het aanvragen van deze pas kan tot uiterlijk 31 augustus 2017.

Alle kinderen doen mee

De gedachte achter de schoolspullenpas is om te bevorderen dat alle kinderen mee kunnen doen, in en buiten school, ook als de ouders een laag inkomen hebben. De samenwerking met Stichting Leergeld maakt deel uit van het gezamenlijke minimabeleid van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en Stroomopwaarts.