Samen de uitdaging aangaan om Maassluis duurzamer te maken

Dit item is verlopen op 02-11-2017.

Bij de Maassluise Courant/De Schakel verscheen donderdag 5 oktober 2017 een krant vol informatie en initiatieven van bewoners, bedrijven en de gemeente om Maassluis duurzamer te maken.

Sjef Evers, wethouder Duurzaamheid: "Hieronder kunt u de duurzaamheidskrant van de gemeente Maassluis downloaden. Duurzaamheid in al haar facetten waarbij het welzijn van de mens centraal staat. Van deze generatie, maar ook van toekomstige generaties. Wat de gemeente al doet en nog wil gaan doen, staat in het duurzaamheidsprogramma dat is aangeboden aan de gemeenteraad. Na vaststelling zal het programma ook op de website van de gemeente te vinden zijn.

De ambitie gaat ver

Het duurzaamheidsprogramma bestaat uit een combinatie van de sociale, ecologische en economische facetten van duurzaamheid. Dit bereiken we door onze inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van de stad en door hoog in te zetten op Maassluis als aantrekkelijke stad voor toeristen en bedrijven. De ambitie gaat ver: wij willen een stad zijn die zo is ingericht dat het een bijdrage levert aan het terugdringen van factoren die het leven van toekomstige generaties belasten. Denk hierbij aan CO2-uitstoot; uitputting en vervuiling van grondstoffen, bodem en water; achteruitgang biodiversiteit en het produceren van afval. Daarbij willen wij dat de stad is toegerust op de effecten van het veranderende klimaat.

Met elkaar

Een Duurzaam Maassluis maak je als gemeente niet alleen. Dat doen we met elkaar. Het is een taak van ons allemaal. We zijn als gemeente onder andere begonnen met het nemen van energiebesparende maatregelen bij het stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen; de openbare verlichting gaat gefaseerd over op LED verlichting; Stadsbedrijf heeft de afgelopen periode grote stappen gemaakt voor wat betreft energiebesparing; Handhaving en Toezicht rijdt in een elektrische auto; de gemeente start een campagne die inzet op afval sorteren en met Avonturis hebben we een prachtige speelplek met natuur- en milieueducatiemogelijkheden voor de jeugd gerealiseerd.

Verduurzamen

Dit is maar een greep uit de activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De komende jaren gaan wij onverminderd door met het verduurzamen van de organisatie en de stad. Dat verduurzamen doen we samen.

Initiatieven van bewoners en bedrijven

Iedereen draagt een steentje bij. We kunnen zélf onze huizen energiezuiniger (laten) maken, vaker de fiets nemen, we kunnen geveltuinen, groene daken en buurttuinen aanleggen, spullen hergebruiken en ons afval steeds beter sorteren. Het is mooi om te constateren dat bewoners en bedrijven zelf initiatieven ontplooien om onze gemeente te verduurzamen, zoals u in deze krant ook kunt lezen.

Als het gaat om de verdere verduurzaming van de gemeente, roep ik u op om eens stil te staan bij de vraag wat u zelf kunt doen om Maassluis duurzamer te maken. We gaan graag met u in gesprek, want samen gaan we de uitdaging aan. Ik wens u veel leesplezier."

Download