Resultaten onderzoek lood bij speelplaatsen Maassluis

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch komt door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden lood op verschillende plekken voor in de bodem. Om blootstellingsrisico's te beoordelen, zijn kinderspeelplaatsen onderzocht in gebieden waar de kans op lood in de bodem het grootst is.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft dit bodemonderzoek, in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd in overleg met de gemeenten in de regio.

Preventief onderzoek

Ook in Maassluis zijn kinderspeelplaatsen preventief onderzocht, het gaat om 17 locaties. Aanleiding voor het bodemonderzoek vormt een eerder RIVM-onderzoek dat duidelijk maakte dat blootstelling aan lood bij jonge kinderen tot 6 jaar kan leiden tot een nadelig effect op het leervermogen en tot een verlies van IQ-punten.

Geen actuele risico's

De analyses van de grond tonen aan dat op één speelplaats sprake is van een matige kwaliteit van de bodem. Het gaat om een speelplaats met één tuimelrek aan de Tuinstraat. De kwaliteit 'matig' die in het onderzoek wordt genoemd wil zeggen dat er geen acute risico's zijn en dat er een (licht) verhoogd risico is voor kinderen op basis van het gehalte aan lood. De resultaten kunt u onder dit bericht downloaden.

Actieplan Spelen Maassluis

Voor de speelplaatsen met matige bodemkwaliteit adviseert de DCMR om bij regulier onderhoud de bodemkwaliteit te verbeteren en binnen het gemeentelijke onderhoudsplan/beheerplan aan het regulier onderhoud van deze speelplaatsen prioriteit te geven. De gemeente heeft met de DCMR afgesproken dat het advies wordt meegenomen in het Actieplan Spelen Maassluis. Er zal nog nader worden onderzocht welke maatregelen op deze speelplaats het best kunnen worden genomen.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk dan op de site van de DCMR of lees de folder die u hieronder kunt downloaden. Als u meer vragen over het onderzoek heeft, kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met de DCMR op telefoonnummer 010-2468140 of een e-mail sturen naar info@dcmr.nl.

Heeft u vragen over lood en gezondheid dan kunt u bellen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu, op telefoonnummer 010-4339894.

Downloads