Praktijkscholing om statushouders naar werk te begeleiden

Wethouder Sjoerd Kuiper bezocht onlangs Freggies in Schiedam, waar eind juni 2020 de stageroute horeca is gestart met een eerste groep Irakese en Syrische inburgeraars.

Een deel van de statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) kunnen nadat zij bij de Maatwerkplaats eerst lessen in taal, inburgering en werknemersvaardigheden hebben gehad, doorstromen naar een horecastage bij Freggies.

Oefenen

In deze stage maken zij kennis met horecavaktermen en keukenhygiëneregels. Zij kunnen in een veilige omgeving oefenen met horecataken, zoals tafels dekken, serveren en gerechten bereiden. Na vier weken kunnen de deelnemers doorstromen naar een stageplaats bij een horecabedrijf in de omgeving.

Stageroutes

"We willen dat zo veel mogelijk inwoners actief meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk", zegt wethouder Sjoerd Kuiper. "Het is goed als zo veel mogelijk statushouders een eigen inkomen verdienen, en via werk de kansen krijgen voor verdere ontwikkeling. En werk is ook goed voor de integratie en de sociale cohesie. Ervaring leert dat de statushouders daar wat extra ondersteuning voor nodig hebben en dat het niet goed gaat als zij zonder begeleiding bij een werkgever beginnen. Daarom vind ik het heel goed dat we via de Maatwerkplaats stageroutes bieden voor verschillende beroepen."

Oefenkeuken

Seyit Yeyden van de Beroepentuin (een van de partners in de Maatwerkplaats): "Via deze stageroutes kunnen statushouders ervaring opdoen. Eerst nog onder begeleiding, en als ze de fijne kneepjes van het vak hebben geleerd, gaan ze het bedrijfsleven in, waar ze mogelijk een baan kunnen vinden. Zo’n oefenkeuken met praktijkbegeleiding zoals we hier bij Freggies hebben neergezet, is daarvoor een goede start."

Maatwerkplaats

De Maatwerkplaats ondersteunt inburgeraars uit niet-westerse landen bij hun integratie in de samenleving van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De statushouders krijgen taalonderwijs, een stageplek en coaching. Voor de stage heeft de Maatwerkplaats met meerdere partners vakroutes opgezet, waaronder de route voor de horeca.