Plannen voor Vlietlocatie gepresenteerd 

De gemeenteraad heeft tijdens een thema-avond op 23 juni 2020 kennisgenomen van het plan voor de Vlietlocatie in het centrum van Maassluis. Voor bewoners en ondernemers was er op 24 juni 2020 (geheel volgens de coronaregels) een informatieavond.

Voor de bewoners en ondernemers werden het stedenbouwkundig plan en de gevelbeelden gepresenteerd en werd informatie gegeven over de oplossingen voor parkeren. De stedenbouwkundige en de architect van projectontwikkelaar ABB waren tijdens de informatieavond aanwezig om de gevelbeelden en andere plannen toe te lichten. De parkeerdeskundige beantwoordde vragen over de zogenaamde ‘parkeerbalans’. Ruim 20 belangstellenden maakten van de mogelijkheid gebruik om tijdens de informatieavond meer informatie over de Vlietlocatie te krijgen.

Parkeren

De aanwezige bewoners en ondernemers waren over het algemeen positief over de voorgestelde uitwerking van de plannen. Zorgen waren er ook bij de belangstellenden, met name op de punt van parkeren. Bewoners en ondernemers worden betrokken bij de verdere uitwerking van het bouwplan en het inrichtingsplan van het omliggende openbare gebied. Hiervoor wordt eind augustus/begin september 2020 een werkavond gehouden.

Bestemmingsplan

Op 7 juli 2020 bespreekt de raadscommissie de plannen voor de Vlietlocatie. Als de raad instemt met de plannen, start de gemeente met het opstellen van het bestemmingsplan. De gemeente heeft het voornemen om nog dit najaar de inspraak voor dit plan te verzorgen waarna het bestemmingsplan kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.